Uw steun is welkom.

Welke rechten heeft u als consument?
Krijg hier antwoord op al uw vragen omtrent uw recht.

Dit onderdeel van de website is waar nodig met aanpassingen aan de situatie op Bonaire 
met toestemming overgenomen van de website van de Consumentenbond Nederland.

Uw rechten

Soms verloopt het na een aankoop niet helemaal volgens plan.
Met ‘Uw rechten’ van Unkobon vindt u makkelijk en snel een passende oplossing.
Hoeveel juridische hulp u nodig hebt, bepaalt u zelf.

 

Rechten bij aankoop

Wat zijn uw rechten wanneer u een product koopt in een (online) winkel, aan de telefoon of op straat?
En hoe zit het met de wettelijke bedenktijd bij aankoop? Lees wat u kunt doen.

 • Wat is consumentenkoop?
  Een consumentenkoop is de koop -zowel in een winkel als op een webshop- van een roerende zaak door een particulier bij een professionele verkoper.

  Een koper is consument als hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De consument is een ‘zwakke partij’ en geniet in ons recht bijzondere aandacht en bescherming. Vandaar volgt hieronder een kort overzicht van de belangrijkste consumentenbeschermende regels.
  Alleen een natuurlijk persoon kan een consument zijn; geen consumentenkoop is de koop waarbij de koper een rechtspersoon is (bv. Een stichting, vereniging enz.).
  De consumentenkoop is vormvrij; de consument en de professionele verkoper mogen zelf weten of ze de overeenkomsten oftewel afspraken mondeling of schriftelijk afspreken waarbij voor beide partijen rechten en plichten ontstaan. Er is een koper die op tijd moet betalen en een verkoper die een deugdelijk product moet leveren.

 • Rechten en plichten.
  Op basis van de wet heeft de koper extra bescherming bij consumentenkoop. Als consument/koper bent u bijvoorbeeld verplicht de afgesproken prijs te betalen en de verkoper moet u een deugdelijk product leveren. Dat wil zeggen, een product dat gedurende een bepaalde tijd aan alle eisen voldoet die u daaraan bij normaal gebruik mag stellen en aan bijzondere eisen als dit bij de koop is vastgelegd

Prijs & aanbetaling

Wat zijn uw rechten wanneer u een product koopt in een (online) winkel, aan de telefoon of op straat?
En hoe zit het met de wettelijke bedenktijd bij aankoop? Lees wat u kunt doen.

 • (Koop)prijs
  Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.
 • Prijsverhoging, mag dat?
  De wet bepaalt dat wanneer de koop gesloten is zonder dat de prijs is bepaald, de koper een redelijke prijs hierbij verschuldigd is. Prijzen zijn in principe vrij. Als een winkel plotseling zijn prijzen verhoogt, kunt u daar als consument niets tegen ondernemen. Wordt de prijsverhoging doorgevoerd nadat u een overeenkomst hebt gesloten, dan dient dit wel conform de wet te geschieden. De wet bepaalt dat indien de verkoper bij een consumentenkoop de , de koper bevoegd is om schriftelijk de koopovereenkomst te ontbinden. Tenzij bepaald is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 •  Pas op met aanbetalen.
  Bedrijven vragen regelmatig om een aanbetaling. Dan moet u een deel van de rekening vooruitbetalen. In het geval van aanbetalen kan de verkoper hiervoor maximaal de helft van de koopprijs vragen. Pas hiermee op. Als het bedrijf failliet gaat, ben je in de meeste gevallen je geld kwijt.
  In het geval van aanbetalen kan de verkoper hiervoor maximaal de helft van de koopprijs vragen.
 • Spijt van je aankoop of bestelling.
  Als u iets in een winkel hebt gekocht is het wettelijk gezien zo: koop is koop. Ga in gesprek met de winkelier en kijk of u er samen uit kunt komen als u spijt hebt van een aankoop.
  Sommige verkopers bieden de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden (het product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn) de koopovereenkomst achteraf te annuleren.Ruilen of retourneren is geen recht maar een extra service, waarvoor voorwaarden kunnen gelden. Let goed op deze voorwaarden. Voorbeelden kunnen zijn:
  • Binnen 7 dagen ruilen
  • Annuleringskosten betalen
  • Een tegoedbon accepteren

  Als u de aankoop online, telefonisch of aan de deur hebt gedaan geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

 • Ondeugdelijk product
  Bij een kapot of ondeugdelijk product is er geen sprake van spijt van de aankoop. De verkoper is dan verplicht om geld terug te geven. Als u iets koopt op afstand, moet de verkoper u informeren over onder andere het product en de bedenktijd. In veel gevallen krijgt u een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken. Hou hierbij rekening met bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij het kopen van een krant of een reis, is de bedenktijd van 14 dagen niet van toepasing.

Garantie en reparatie

Wat houdt garantie in?
Bij aankoop heeft u altijd een wettelijke garantie. Dit betekent dat u wettelijk gezien recht heeft op een goed product. Gaat het product binnen 6 maanden na aankoop kapot, dan gaat de wet ervan uit dat het al niet in orde was toen u het kocht. U heeft dan recht op gratis reparatie of vervanging, tenzij de verkoper kan bewijzen dat u het product verkeerd heeft gebruikt.
Daarnaast geeft de verkoper of fabrikant bij aankoop van een product bijna altijd een garantiebewijs. Dit is een aanvullende garantie op de wettelijke garantie en mag nooit uw wettelijk recht op garantie aantasten.
Een voordeel van deze soort ‘extra garantie’ is dat u meestal niet hoeft te bewijzen dat u het product op de juiste manier hebt gebruikt. Wel kan de verkoper onderzoeken of u het product niet zelf heeft stukgemaakt. Als hij dat kan bewijzen, dan vervalt uw garantierecht (zelfs uw wettelijk recht op garantie).

tips:

 • De vervanging of reparatie moet binnen een redelijke termijn en zonder teveel overlast. Als de reparatie bijvoorbeeld langer duurt dan 3 weken dan kunt u leenapparatuur vragen. Lukt het de verkoper niet om te repareren of te vervangen binnen een redelijke tijd, dan kunt u de koop ontbinden en uw geld terugvragen. Wilt u het product houden, dan kunt u ook een beroep doen op prijsvermindering. De verkoper moet vervolgens een deel van het aankoopbedrag teruggeven.
 • Als een product tijdens de garantieperiode wordt gerepareerd of vervangen, gaat de garantie niet opnieuw in.

  Een voorbeeld:
  Koopt u een camera met 2 jaar garantie en wordt het toestel na 1 jaar vervangen omdat het defect is, dan heeft u op de nieuwe camera nog 1 jaar garantie.

 • Verkoopt u het product aan iemand anders inclusief met het aankoopbewijs, gaat uw wettelijke garantie en de extra garantie (voor de overgebleven duur) over naar de nieuwe koper.
 • Voor fabrieksgarantie kan dat anders zijn: Raadpleeg de garantievoorwaarden van de fabrikant. Het kan zijn dat u- indien reparatie van het product noodzakelijk is- reparatiekosten moet betalen..


Heeft u een probleem met een product of een bedrijf? Volg de volgende stappen voor een oplossing.

Verzamel informatie

Als het product binnen de garantie stuk gaat, bekijk dan eerst welke garantie wordt gegeven en welke garantievoorwaarden gelden. Indien u nog recht hebt op garantie, zoek dan het aankoopbewijs op. Kassabon kwijt?
Dat hoeft geen probleem te zijn zolang u kunt bewijzen dat u het product bij de desbetreffende verkoper hebt gekocht.
Dit kan bijvoorbeeld met een afschrift van een pinbetaling.
Soms kan uw aankoop ook worden teruggezocht in het kassasysteem van de winkel, of kan de verkoper zich uw bezoek nog herinneren.

Klagen bij de verkoper

Er zijn verschillende manieren waarop je je klacht kunt melden bij de verkoper.
Sommige bedrijven hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen via hun website.
U kunt uw klacht via onderstaande links indienen.

Telecommunicatiebedrijf Telbo
Water-en Energiebedrijf Bonaire (W.E.B.)

U kunt een klacht indienen  via het consumentenloket van Unkobon.  Uw klacht wordt dan onder de aandacht gebracht bij het betreffende bedrijf. En we geven het bedrijf de kans om op een makkelijk manier te reageren op uw klacht.

 

Wat zijn uw rechten

Een cadeaubon is een waardebon die de ontvanger naar eigen keuze kan besteden. Het bedrag dat door de cadeaubon wordt vertegenwoordigd heeft dezelfde functie als ruilmiddel oftewel geld, tot het bedrag dat is aangegeven op de cadeaubon. Er zijn cadeaubonnen die bij verschillende winkels kunnen worden verzilverd en je hebt daarnaast ook winkels en winkelketens die hun eigen cadeaubonnen uitgeven die alleen inwisselbaar zijn bij die winkel of winkelketen. Naast producten kopen bestaan er ook cadeaubonnen die alleen inwisselbaar zijn voor een bepaalde activiteit zoals filmbezoek, hotelovernachtingen of activiteiten op sport- of recreatiegebied.

Een andere vorm van cadeaubon is de debet kaartvorm. Bij deze cadeaubonvorm hoeft het bedrag op de cadeaubon niet in een keer te worden opgemaakt. Dus stel u krijgt een cadeaubon ter waarde van 50 dollar, dan kunt u dit bon gebruiken bij twee afzonderlijke koopjes van 25 dollar, en dat ook op verschillende dagen binnen de geldigheidstermijn van de cadeaubon.

Geldigheid

 • Als er geen uitgiftedatum of vervaldatum op de bon of kaart staat of er staat nergens op vermeld waar je de geldigheidsdatum kan vinden (bijvoorbeeld op een site), is de bon onbeperkt geldig.
 • Indien er wel een uitgiftedatum is vermeld maar geen vervaldatum, dan heb je in ieder geval maximaal 5 jaar de tijd om hem in te wisselen.
 • Cadeaubonnen kunnen korter dan 5 jaar geldig zijn, maar dan moet dit op de bon staan.

Ons advies is om een cadeaubon zo snel mogelijk uit te geven of zelf goed in de gaten houden hoe lang de bon nog geldig is.

Cadeaubon verlopen?

Heeft u een verlopen cadeaubon? Bel dan de uitgever en leg de situatie uit. Soms kunt u een bon tegen betaling verlengen of krijgt u uit coulance een deel van de waarde in de vorm van een nieuwe kaart.

Uw steun is belangrijk

Vul hieronder uw gegevens in en meld u voor slechts $15 per jaar aan als lid.

1 + 5 =

consumentenloket home

Unkobon Lidmaadschap

$15,- per jaar