Armoedebestrijding

Blijf op de hoogte, volg hier de laatste juridische ontwikkelingen
waar Unkobon zich hard voor maakt. Steun ons!

Uw steun is welkom.

Rechtszaak sociaal minimum

Een realistisch vastgesteld sociaal minimum is het fundament waarop beleid voor armoedebestrijding wordt gebouwd. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer vroegen in 2016 om voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius een sociaal minimum vast te stellen op basis van de minimale kosten van levensonderhoud. Dat is er nog steeds niet. Unkobon wil het nu met een rechtszaak afdwingen.

  Wat is er aan de hand?

  • Bonaire is (net als Saba en Sint-Eustatius) al 11 jaar een gemeente van Nederland in de Cariben.
  • Toch leeft 40% van de gezinnen op Bonaire al die tijd in armoede. De mensen hebben volgens de vastgestelde cijfers van het CBS een inkomen beneden het bestaansminimum. De armoede is zelfs toegenomen.
  • Voor de inwoners van het Europese deel van Nederland heeft de overheid een sociaal minimum vastgesteld (berekend op de noodzakelijke kosten van het bestaan) op basis waarvan minimum- lonen en sociale voorzieningen worden bepaald, zodat de mensen er bestaanszekerheid kan worden gegarandeerd.
  • Voor de inwoners van het Caribische deel van Nederland echter weigert diezelfde overheid al 12 jaar lang een sociaal minimum vast te stellen waarmee de bestaanszekerheid gewaarborgd is. Het gevolg is blijvende, grote armoede bij de meest kwetsbare groepen van de bevolking; ouderen, working poor, gezinnen met kinderen, arbeidsongeschikten.
  • Het minimumloon op Bonaire is in 2023 $ 1236, de minimale kosten van levensonderhoud voor gehuwden zijn bijna twee keer zo hoog!!
  • Al ruim 12 jaar lang weigert de Nederlandse overheid om de inwoners van Bonaire (en Saba en Sint Eustatius) op sociaaleconomisch terrein hetzelfde te behandelen als de inwoners in Europees Nederland. Onbegrijpelijk dat de overheid van het welvarende Nederland zo’n ongelijke behandeling willens en wetens in stand houdt!

  Wat gaat er gebeuren?

  Unkobon is deze ongelijke behandeling zat! Alles is geprobeerd in de afgelopen jaren om de politiek te bewegen het juiste te doen. Maar de Nederlandse overheid blijft de bevolking van de eilanden voortdurend aan het lijntje houden. De Staten-Generaal (1e en 2e kamer) laten de Nederlandse regeringen telkens wegkomen met uitstelbeleid. Ook het nieuwe kabinet gaat hiermee door en geeft ook geen garantie op afdoende bestaanszekerheid voor de kwetsbaren onderdanen op de eilanden.

  Ten einde raad is Unkobon eind 2022 naar de rechter gestapt. Een langdurig traject. Unkobon wil  de Nederlandse staat nog een kans geven deze omissie te herstellen, voordat de rechter uitspraak doet.

  Het kan zo niet langer meer; de jarenlange armoede voor velen moet worden doorbroken! De ongelijke behandeling, het morele onrecht en de schending van grondwet en verdragsrecht moet stoppen. Net zo goed als voor de onderdanen in Europees Nederland moet voor de onderdanen in het Caribische deel van Nederland een deugdelijk sociaal minimum worden ingevoerd en dient de overheid de bestaanszekerheid te garanderen voor de kwetsbaren in de samenleving.

  Steun de consumentenbond Bonaire (Unkobon) in haar strijd voor gerechtigheid namens de bevolking van Bonaire!

  Met de gerechtelijke procedure willen we de Nederlandse staat tot de orde roepen. Zo’n procedure brengt echter veel kosten met zich mee (advocaatkosten, proceskosten, communicatie, voorlichting), die Unkobon niet alleen kan dragen. We hebben uw steun dus nodig!

  Hoe kunt u helpen?

  Voor deze rechtszaak hebben we minimaal $200.000 nodig. Dankzij eerdere bijdragen is er medio juli 2023  $156.000 binnengekomen waarvan $127.000 aan kosten is uitgegeven. We vragen uw steun in de vorm van een financiële bijdrage om de gerechtelijke procedure tegen de Nederlandse staat en de publiciteit er omheen te kunnen bekostigen.

  Met uw steun / donatie:

  • Draagt u bij aan de goede zaak en gerechtigheid, door een einde te maken aan de ongelijke behandeling van een grote groep mensen in ons welvarende Nederland.
  • Voorkomt u dat kwetsbare mensen (ouderen, working poor, gezinnen met kinderen, arbeidsongeschikten) in het Caribisch deel van Nederland nog langer in armoede moeten leven.
  • Laat u uw sociale hart spreken en roept u de Nederlandse staat tot de orde.
  • Zullen we u, onze donateurs, over campagne, lobby en rechtszaak geregeld per nieuwsbrief informeren.

  Uw donatie kunt u overmaken aan MCB Bonaire # 400356702 t.n.v. Union di Konsumidó Boneiru, Kaya Korona 30, Bonaire onder vermelding van ‘rechtszaak’ en uw emailadres.

  Voor donaties vanuit Europees Nederland heeft Unkobon een rekening bij de Rabobank kunnen openen. NL70 RABO 0339 2414 54 t.n.v. Union di Konsumidó Boneiru,  Bonaire.

  Omdat Unkobon van de Belastingdienst met ingang van 1-1-2022 de ANBI-status heeft gekregen, zijn donaties van particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

  Hartelijk dank voor uw bijdrage!!!

  Doneer

  Uw donatie kunt u overmaken aan

  MCB Bonaire 400356702

  of NL70 RABO 0339 2414 54

  t.n.v.

  Union di Konsumidó Boneiru
  Kaya Korona 30, Bonaire
  onder vermelding van ‘rechtszaak’ en uw e-mailadres.

  Volg de laatste ontwikkelingen

  Unkobon

  SUCCES

  De inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen eindelijk een sociaal minimum vastgesteld, menswaardig en gelijkwaardig aan Europees Nederland. Met ingang 1 januari en van 1 juli 2024 worden uitkeringen en minimumloon al fors verhoogd. Zo heeft de regering in Den Haag bekendgemaakt.

  Met dit voor de bewoners van de BES-eilanden fantastische resultaat is de inzet en het doel bereikt van de rechtszaak die Unkobon eerder heeft aangespannen. De druk van de publiciteit in Nederland rond de rechtszaak heeft, in combinatie met de val van het kabinet, geleid tot een stroomversnelling in de politieke besluitvorming. In nauw overleg met advocate Channa Samkalden, heeft Unkobon nu besloten om de rechtszaak op te schorten. De mondelinge behandeling op 23 november a.s. bij de rechtbank in Den Haag gaat niet door

  Unkobon

  Fondswerving

  De werving van fondsen om de rechtszaak en de campagne te bekostigen loopt gelukkig voorspoedig. In 2022 werd ruim $104.000 door sympathisanten bijgedragen. Dat bedrag is eind september 2023 opgelopen tot $159.000 in Bonaire en €9.000 in Holland. Fantastisch dat zoveel mensen ons steunen.

  Unkobon

  Campagne

  Campagne

  We hadden succes met onze publieke en politieke lobby om druk te zetten op het kabinet om het sociaal minimum al vóór een uitspraak van de rechter in te voeren. Maar de val van het kabinet zorgt voor extra complicaties. Het invoeren van een sociaal minimum in de BES gemeenten mag niet op de lijst van controversiële onderwerpen komen. Onderwerpen waarvan de Tweede Kamer vindt dat het demissionaire kabinet moet wegblijven.

  Unkobon stuurde daarom een brandbrief naar alle fractieleiders in de Tweede Kamer en naar de leden van de Commissie Koninkrijksrelaties, waarin hiervoor aandacht werd gevraagd. Ook de programmacommissies van de partijen ontvingen de brief.

  Unkobon

  Verweer van de Staat

  Eind april ontvingen we het verweer van de Staat, maar liefst 192 pagina’s. Kort gezegd komt het verweer er op neer dat de Staat doordrongen is van de problematiek rond de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland, maar dat de Staat een grote vrijheid heeft om te beslissen in welk tempo hij invulling geeft aan de verplichting om te voorzien in die bestaanszekerheid.

  Unkobon

  Campagne

  In de afgelopen maanden bleven we werken aan de publieke en politieke lobby om druk te zetten op het kabinet om het sociaal minimum al vóór een uitspraak van de rechter in te voeren. In samenwerking met DeGoedeZaak startten we een campagne om gemeenten in Nederland zich solidair te laten verklaren. In de Volkskrant verscheen een kritisch opiniestuk van de werkgroep sociaal minimum van Unkobon.

  Unkobon

  Dagvaarding Staat bezorgd

  Op 13 december 2022 heeft Unkobon de Staat gedagvaard. In een 92 pagina's tellende dagvaarding vraagt Unkobon de rechter om vast te stellen dat de staat onrechtmatig handelt door het vaststellen van een sociaal minimum al 12 jaar uit te stellen en dat de Staat nu snel moet regelen dat het goed komt met de bestrijding van de schrijnende armoede in de BES-gemeenten.

  Unkobon

  De eerste resultaten

  De toenemende publicitaire en politieke druk zorgde voor beweging bij de regering. Eind november kondigde minister Schouten aan dat de ouderdomsverzekering op Bonaire per 1-1-2023 wordt verhoogd van $752 naar $1.045. Weliswaar nog niet voldoende om de minimale kosten te dekken, maar een flinke verhoging met bijna 40%.
  De verhoging van het minimumloon is voor het eerst in 12 jaar bijna voldoende om de kostenstijging te dekken. Het gat tussen WML en kosten voor een alleenstaande is even groot gebleven.

  Unkobon

  publiciteit

  Om ons ongenoegen te uiten schreef de werkgroep van Unkobon medio november een pittig opiniestuk in het NRC. Een paar dagen later hadden advocate Channa Samkalden en werkgroeplid Harry Somers een sterk optreden in het veelbeluisterde radioprogramma van Umberto Tan.

  Unkobon

  Reactie minister Schouten

  Op 15 september kwam minister Schouten met een uitgebreide reactie op de sommatie van Unkobon. Korte inhoud: de Staat doet al jaren zijn best, kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben en wat we in de komende jaren nog gaan doen. Het kan nu eenmaal niet sneller. Daar is niets onrechtmatigs aan.
  Lees hier de brief van de minister.

  Unkobon

  Minister stelt reactie uit

  Op 5 juli sommeerde de advocaat van Unkobon de minister om binnen zes weken vast te stellen wat de werkelijke minimale kosten van levensonderhoud zijn op de BES eilaanden.
  De minister zegt in een ontvangstbevestiging d.d. 14 juli minstens tien weken nodig te hebben.
  Lees hier de ontvangstbevestiging

  Unkobon

  Sommatie minister voor Armoedebeleid

  Als eerste stap in de rechtszaak voor een gelijkwaardig sociaal minimum, stuurde advocaat Channa Samkalden op 5 juli 2022 namens Unkobon een sommatie aan minister Schouten. Lees hier de sommatie.
  Unkobon

  Brief sociaal minimum aan Tweede Kamer

  Op 5 juni 2022 stuurde Unkobon een brief aan de Tweede Kamer met een dringend beroep om aandacht te vragen voor het ontbreken van een fatsoenlijk sociaal minimum op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Lees hier de brief.