Uw steun is welkom.

Rechtspraak

Dagvaarding Staat bezorgd.

Dagvaarding Staat bezorgd.

Op 13 december 2022 heeft Unkobon de Staat gedagvaard. In een 92 pagina's tellende dagvaarding vraagt Unkobon  de rechter om vast te stellen dat de staat onrechtmatig handelt door het vaststellen van een  sociaal minimum al 12 jaar uit te stellen en dat de Staat nu snel moet regelen dat het goed komt met de bestrijding van de schrijnende armoede in de BES-gemeenten.In juridische termen: Eiseres...

Lees meer
Reactie minister Schouten

Reactie minister Schouten

Op 15 september kwam minister Schouten met een uitgebreide reactie op de sommatie van Unkobon. Korte inhoud: de Staat doet al jaren zijn best, kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben en wat we in de komende jaren nog gaan doen. Het kan nu eenmaal niet sneller.  Daar is niets onrechtmatigs aan. Lees hier de brief van de minister.

Lees meer
Minister stelt reactie uit

Minister stelt reactie uit

Op 5 juli sommeerde de advocaat van Unkobon de minister om binnen zes weken vast te stellen wat de werkelijke minimale kosten van levensonderhoud zijn op de BES eilaanden. De minister zegt in een ontvangstbevestiging d.d. 14 juli minstens tien weken nodig te hebben. Het onderzoek naar een bestaansminimum op basis van de minimale kosten van levensonderhoud is medio 2018 afgerond. Het...

Lees meer

Volg ons op Social Media

Uw steun is belangrijk

Vul hieronder uw gegevens in en meld u voor slechts $15 per jaar aan als lid.