Uw steun is welkom.

Wie zijn wij

Unkobon is een afkorting van Union di Konsumidó Boneiru, de vereniging van consumenten (consumentenbond) van Bonaire. Unkobon is een vereniging die onafhankelijk is van politiek of levensbeschouwing.  Personen van 18 jaar of ouder kunnen lid worden voor slechts $15 per jaar.
De leden van Unkobon kiezen hun vertegenwoordigers in de Bondsraad, het hoogste orgaan van de vereniging. De Bondsraad stelt het beleid vast in vergaderingen waar alle leden bij aanwezig kunnen zijn. De Directie is verantwoordelijk voor de uitvoering en wordt daarbij geholpen door de coördinator. De Raad van Toezicht controleert de directie. De werkzaamheden worden verricht in werkgroepen. Op deze manier kunnen leden die dat willen, hun steentje bijdragen.  Alle functies binnen Unkobon worden uitgeoefend door vrijwilligers. Samen staan we sterk!
Lees hier onze statuten

De directieleden zijn Herbert Piar, Marianne Grutters en Andy Lepelaars

Organogram

Bondsraad

Raad van Toezicht

Directie

Secretaris

Voorzitter

Penningmeester

Vrijwilligers Coördinator

Werkgroepen

Ledenacties

Energie

Levensbehoeften

Financiën

Consumentenloket

ICT

Volg ons op Social Media

Uw steun is belangrijk

Vul hieronder uw gegevens in en meld u voor slechts $15 per jaar aan als lid.

10 + 15 =

consumentenloket home

Unkobon Lidmaadschap

$15,- per jaar