Subpona State delivered

On Tuesday, Dec. 13, 2022, Unkobon sued the State. In a 92-page subpoena Unkobon is asking the court to establish that the State is acting unlawfully by delaying the establishment of a social minimum for 12 years already and that the State must now act quickly to get things right to combat abject poverty in the BES municipalities.
In legal Dutch terms:

Eiseres verzoekt de rechtbank om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
I. Voor recht te verklaren dat de Staat handelt in strijd met artikel 20 Grondwet en/of de ongeschreven maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm en/of het discriminatieverbod door inwoners van Caribisch Nederland die onder het bestaansminimum leven (anders dan inwoners van Europees Nederland) geen toereikende levensstandaard te bieden, en in het bijzonder door:
a. In Caribisch Nederland voorzieningen te hanteren die ontoereikend zijn om de bestaanszekerheid te waarborgen; en/of
b. Voor Caribisch Nederland geen sociaal minimum te hebben vastgesteld om de bestaanszekerheid te waarborgen; en/of
c. Sinds 2019 een ijkpunt sociaal minimum te hanteren dat lager ligt dan de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland;
II. De Staat te gebieden binnen vijf maanden na de datum waarop het vonnis wordt gewezen, althans binnen een termijn die uw rechtbank geraden acht, alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde ook in Caribisch Nederland de bestaanszekerheid te waarborgen, in het bijzonder door:
a. Aan de inwoners van Caribisch Nederland die onder het bestaansminimum leven voorzieningen te bieden op het niveau van de (dan geldende) noodzakelijke kosten voor levensonderhoud; en
b. Daarvoor bij gebreke van nieuw onderzoek de geïndexeerde cijfers van Regioplan te gebruiken;

 

Deel dit