Uw steun is welkom.

Hulp nodig bij een geschil? Het consumentenloket is er voor u!

Wat is het consumentenloket

Consumenten die problemen hebben met lokale bedrijven of met de overheid worden individueel op weg geholpen via ons (digitaal) consumentenloket. Denk daarbij aan problemen met garantie op gekochte producten, met (lokale) belastingen, met afsluiting van stroom of water,  enz. Hier kunt u informatie krijgen over uw rechten, u krijgt individueel advies en hulp bij ingewikkelde problemen, en zo nodig verwijzen we u door naar de bevoegde instantie.

Voor wie is het consumentenloket?

Het consumentenloket is er voor alle consumenten op Bonaire.
Consumenten die individiele hulp nodig hebben en lid zijn van Unkobon krijgen deze hulp gratis, aan niet leden wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Uw mening is belangrijk

Hoewel de werkzaamheden van de bond vrijwel geheel door vrijwilligers worden verricht, is professioneel handelen een van de belangrijkste pijlers waarop de behartiging van consumentenbelangen rust.

Wij horen graag of u nog suggesties of opmerkingen heeft met betrekking tot onze aanpak, onze service of iets anders dat u graag kwijt wilt. Wij vinden uw mening zeer belangrijk. Om de belangenbehartiging te verbeteren en op uw wensen te kunnen afstemmen. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Voorbeeldbrieven

Schrijf een bedrijf of (overheids) organisatie een brief of e-mail met daarin uw klacht en geef de ontvanger dan een redelijke termijn waarbinnen het probleem moet zijn opgelost, 3 weken is vaak redelijk. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrieven gebruiken. Download één van de voorbeeldbrieven:

Rechten bij aankoop

Bezwaar te hoge rekening Opzeggen abonnement krant of tijdschrift

Garantie en reparatie

Verzoek tot reparatie of vervanging slecht product binnen 6 maanden na aankoop Verzoek tot reparatie of vervanging slecht product gekocht met aanvullende garantie Verzoek reparatie of vervanging slecht product na de wettelijke garantieperiode Laatste kans tot reparatie of vervanging slecht product Koop ongedaan maken bij slecht product

Klachten

Klacht aan dienstverlener over verrichte werkzaamheden Klacht aan dienstverlener: overeenkomst ongedaan maken en schadevergoeding Klacht kinderopvang Klacht aan een zorginstelling of zorgverlener Klacht dienstverlening bank

Internet, bellen en televisie & Ongewenste sms-reclame

Opzeggen abonnement provider Opzegging abonnement na prijsverhoging of wijziging algemene voorwaarden Ontbinding overeenkomst ondeugdelijke dienst provider Verzoek tot herstel of vervanging ondeugdelijke dienst provider

Wonen

Huurcontract opzeggen Koopovereenkomst bestaand appartement Toelichting koopovereenkomst bestaand appartement Koopovereenkomst bestaande woning Toelichting koopovereenkomst bestaande woning Verzoek tot herstel aannemer Bezwaar tegen hoge rekening aannemer Klacht te late oplevering door aannemer

Volg ons op Social Media

Heeft u een suggestie, klacht of een vraag?

Uw steun is belangrijk

Vul hieronder uw gegevens in en meld u voor slechts $15 per jaar aan als lid.

11 + 12 =