Unkobon vraagt tariefsverlaging van WEB

Met enige regelmaat bereiken ons signalen over de sterke daling van de olieprijzen op de wereldmarkt. De Unkobon leden vragen waarom krijgen we geen tariefsverlaging voor elektriciteit en water? Unkobon heeft deze brief gestuurd naar WEB. Het eerste antwoord van WEB is: Wij bevestigen hierbij de ontvangst van uw brief d.d. 3 december 2014  over tariefsverlaging. Namens de heer Schoonderbeek informeer ik u dat hij hierop terug zal komen in januari 2015. Hoogachtend WEB directie

De Consumentenbond Unkobon is blij met de ondernomen acties van WEB en Bestuurscollege, met als gevolg dat wij een tariefsverlaging kunnen melden.

Deel dit