Unkobon controleert prijsdaling na lagere belasting.

Per 1 januari 2013 worden veel levensmiddelen vrijgesteld van de 8% Algemene Besteding Belasting (ABB) die nu nog wordt geheven bij invoer of bij productie op Bonaire. Als de supermarkten dit belastingvoordeel doorrekenen in hun prijzen zal dit leiden tot een flinke prijsdaling voor deze levensmiddelen.

vervolg

 

Om te controleren of de belastingverlaging in de prijzen wordt doorberekend zijn vrijwilligers van consumentenbond Unkobon van 24 – 26 november de winkels ingegaan om prijzen van een groot aantal levensmiddelen te noteren. Er zijn 13 grote en kleinere supermarkten bezocht, waarvan drie in Rincon. De prijzen zijn opgenomen in een databestand van Unkobon. Een week later hebben de vrijwilligers in een tweede ronde in de winkels gecontroleerd of alles goed in het bestand is opgenomen.

 

In de tweede helft van januari 2013 zullen de prijzen nogmaals worden opgenomen om ze te vergelijken met de prijzen van november 2012. De resultaten zullen worden gepubliceerd.

Consumentenbond Unkobon dankt de vrijwilligers voor het vele werk dat zij hebben verricht in het belang van alle consumenten op Bonaire. Ook dankt Unkobon de supermarkten.  Het verdient vermelding dat alle bezochte supermarkten, zonder uitzondering, hebben meegewerkt aan de prijsopnames.

Deel dit