UNKOBON blij met steun eilandsraad

UNKOBON BLIJ MET STEUN EILANDSRAAD
Politieke aandacht BonKompra wenselijk.

Op 8 januari publiceerde Unkobon de hand-out die de consumentenbond heeft aangeboden aan bezoekende leden van de Eerste en Tweede kamer. In deze hand-out vroeg Unkobon onder andere aandacht voor het uitstellen van toegezegde subsidies op de gebruikstarieven voor elektriciteit en water op Bonaire. Het uitblijven van de subsidie is een belangrijke oorzaak van de stijging van de tarieven voor elektriciteit per 1 januari met 24%.

Op dinsdag 16 januari j.l. heeft de Eilandsraad  in een motie het Bestuurscollege gevraagd om maatregelen die de impact van prijsverhogingen per 1 april 2018  voor water en elektriciteit te matigen. Het BC wordt opgedragen om de subsidie op drinkwater en elektriciteit nu zo snel mogelijk aan te vragen in Den Haag en twee weken voordat de prijsverhoging van april plaatsvindt, de consument voor te lichten over het zuinig omgaan met water en elektriciteit.

De Eilandsraad overweegt daarnaast dat de overheid de prijscontrole op eerste levensbehoeften moet intensiveren in samenwerking met de Tienda pa Konsumidó en Unkobon.

De consumentenbond pleit al anderhalf jaar voor maatregelen die de gevolgen van de Wet Elektriciteit en Drinkwater BES zullen matigen. Om samen met de Tienda pa Konsumidó Boneiru te komen tot prijsvergelijkingen bij supermarkten op Bonaire,  heeft Unkobon eind november 2017 bij het ministerie van Economische Zaken een projectplan ingediend.
In januari start Unkobon op haar facebook pagina (fb,com/Unkobon) een  voorlichtingscampagne met besparingstips voor elektriciteit.

Unkobon ziet de motie van 16 januari 2018 van de eilandsraad als ondersteuning van deze initiatieven. De consumentenbond hoopt dat er ook politieke aandacht komt voor het vernieuwen van de Bon Kompra afspraak van 2014. Dankzij deze afspraak kreeg een pakket van 36 producten bij deelnemende supermarkten in de bario’s dezelfde lage prijs als in de grote supermarkten aan de Kaya Industria (gemiddeld 20% goedkoper). De afspraak was een half jaar geldig.[:en]

 

UNKOBON GLAD WITH ISLAND COUNCIL SUPPORT
Political attention BonKompra desired.

On January 8, Unkobon published the hand-out that the consumers union has offered to visiting members of Parliament. In this hand-out, Unkobon, among other things, called for attention to the postponement of promised subsidies on the tariffs for electricity and water on Bonaire. The absence of the subsidy is a major cause of the increase in electricity tariffs by 24% on January1.
On Tuesday January 16, the Island Council has asked the Executive Council in a motion for measures to mitigate the impact of price increases on  April 1, 2018 for water and electricity. The BC is instructed to apply for the subsidy for drinking water and electricity as soon as possible in The Hague and to inform the consumer about the economical use of water and electricity two weeks before the April price increase takes place.
The Island Council also considers that the government must intensify price control on basic necessities in collaboration with the Tienda pa Konsumidó and Unkobon.

For a year and a half the consumers union has been advocating measures that will mitigate the consequences of the BES Electricity and Drinking Water Act. In order to come up with price comparisons at supermarkets on Bonaire together with the Tienda pa Konsumidó Boneiru, Unkobon submitted a project plan to the Ministry of Economic Affairs at the end of November 2017.
In January, Unkobon will launch an information campaign with savings tips for electricity on its Facebook page (fb, com / Unkobon).

Unkobon regards the motion of 16 January 2018 of the Island Council as support for these initiatives. The consumer association hopes that political attention will also be paid to the renewal of the 2014 Bon Kompra agreement. Thanks to this agreement, a package of 36 products at participating supermarkets in the bario’s received the same low price as in the large supermarkets at the Kaya Industria (on average 20% cheaper). The agreement was valid for six months.[:pa]

 

UNKOBON  KONTENTU  KU  SOSTEN RISIBI  DI KONSEHO INSULAR
Atenshon polítikonan pa BonKompra deseabel

Dia 8 di yanuari último Unkobon a publiká e “hand-out” ku nan a entregá e miembronan di Eerste y Tweede Kamer di Hulanda ku tabata di bishita. Den e “hand-out” aki, Unkobon a pidi pa buta atenshon èkstra riba e posponementu di e subsidio palabrá riba e tarifanan fiho di awa y elektrisidat aki na Boneiru. E posponementu aki ta e kousa prinsipal ku e tarifa pa koriente pa 1 di yanuari 2018 a keda oumentá ku 24%.

Dia 16 di yanuari último Konseho Insular, den un moshon, a pidi Kolegio Ehekutivo pa tuma e medidanan nesesario pa suavisá e impakto negativo ku e oumento di awa y elektrisidat entrante 1 di aprel 2018 lo bai kousa. A instruí Kolegio Ehekutivo pa pidi Den Haag, mas pronto ku ta posibel, e subsidio riba awa y elektrisidat. Tambe Kolegio Ehekutivo mester inisiá, dos siman promé ku e oumento den aprel tuma lugá, ku un kampaña pa konsientisá e konsumidó kon anda ku awa y koriente ekonómikamente.

Tambe Konseho Insular ta konsiderá pa gobièrnu ku koperashon di Tienda pa Konsumidó y Unkobon intensivá e kontrol di preis riba produktonan di primera nesesidat.

Unkobon ta pleitando ya pa un aña y mei pa bin ku medidanan pa suavisá e impakto negativo ku e oumento di awa y elektrisidat lo bai trese ku né.
Den kuadro pa, huntu ku Tienda pa Konsumidó, yega na un komparashon di e preisnan den e diferente supermerkadonan, Unkobon a entregá fin di november 2017 un plan di proyekto na e Ministerio di Asuntonan Ekonómiko pa finansiamentu.

Den luna di yanuari Unkobon lo inisiá un kampaña di informashon riba su página di facebook (fb.com/Unkobon) unda lo duna tep kon spar riba koriente.

Unkobon ta mira e moshon di Konseho Insular di dia 16 di yanuari 2018 komo un sosten di su inisiativanan. Unkobon ta haña deseabel ku polítikonan mustra atenshon y interes pa renobá e palabrashon di aña 2014 en torno di Bon Kompra. Danki na e palabrashon aki e preis pa e pakéte di 36 produkto na e supermerkadonan den bario ku a partisipá, a keda mesun abou ku e supermerkadonan grandi na Kaya Industria. E produktonan aki ta tin un promedio di 20% mas barata. E palabrashon aki tabata bálido pa solamente 6 luna.[:]

Deel dit