Twijfel bij versnelde invorderingsactie erfpachtcanon OLB

[:nl] persbericht

In de media verschijnen berichten dat de lokale overheid van Bonaire de duimschroeven gaat aandraaien bij huiseigenaren, die een betalingsachterstand van de erfpachtcanon hebben.

Onduidelijk is of OLB dit ook gaat doen in gevallen waarin erfpachters eerder hebben geweigerd om een omstreden verhoging van de erfpachtcanon te betalen, maar wel keurig het oude bedrag blijven voldoen. Als ook deze gevallen worden aangepakt, dan is dat niet terecht en kan Unkobon de mensen helpen.

Hoe zit het precies?
Sinds 2011 is voor de meeste erfpachters de canon flink verhoogd. In veel gevallen was deze verhoging juridisch onterecht en is die verhoging -na ingrijpen van Unkobon- weer teruggedraaid door de overheid. So far, so good.

In een groot aantal andere gevallen is het nog uiterst twijfelachtig en omstreden of de overheid de verhoging wel mocht doorvoeren volgens wet en recht. Voor die twijfelgevallen heeft de lokale overheid de verhoging niet teruggedraaid. Unkobon heeft in 2015 en 2016 in gesprekken en per brief het bestuurscollege voorgesteld om dan samen naar de rechter te gaan en die duidelijkheid te gaan vragen.

Het moet toch 100% duidelijk zijn of de overheid haar burgers volgens wet en recht een verhoging op mag leggen of niet? Ondanks aandringen -zelfs ook van de Nationale Ombudsman- gaat het Bestuurscollege daar tot op heden niet op in. Sterker nog, ze laten helemaal niets meer van zich horen over deze kwestie.

Veel erfpachters met die twijfelgevallen hebben, op advies van Unkobon en van advocaten, de omstreden verhoging niet betaald en zijn de oude erfpachtbedragen blijven betalen. Dit is een correcte handelwijze in afwachting van een oplossing bij zo’n geschil.

En dan komt het OLB nu ineens met een versnelde invorderingsactie erfpacht? De vraag is wat het OLB met die versnelde invordering beoogt. Gaat het alleen om het aanpakken van ‘gewone’ wanbetalers? Of gaat ze ook die omstreden canonverhogingen in individuele gevallen afdwingen, in plaats van samen met Unkobon tot een goede oplossing te komen in deze kwestie voor de hele groep burgers van Bonaire die het betreft?

Unkobon wil vooralsnog niet geloven dat het BC zich gaat bedienen van zo’n ‘achterdeur’-benadering. Unkobon hoopt dat het OLB alsnog contact opneemt om het nu al jaren slepende geschil over de erfpachtverhogingen eens en voor altijd op te lossen….maar dan via de voordeur en met open vizier.

 

 

And then, OLB suddenly comes to an accelerated collection of  lease? The question is what OLB aims at with this accelerated collection. Is it all about tackling ‘ordinary’ defaulters? Or is it going to enforce those controversial increases in individual cases, instead of getting together with Unkobon for a good solution to this issue for the whole group of citizens of Bonaire?
Unkobon still does not want to believe that the BC will be serving such a backdoor approach. Unkobon hopes that OLB yet will be in touch to once and for all resolve this arbitrary dispute over the leaseholds that has been dragging on for years … but through the front door and open visor.

 [:en] press release

In the media, reports show that Bonaire’s local government will tighten the thumb screws at homeowners, who have late payments on their long lease rent.
It is unclear whether OLB will do so in cases where tenants have previously refused to pay a controversial increase in the leasehold rent, but still pay the old amount. If these cases are also addressed, that is not right and Unkobon can help people.
What about it exactely? Since 2011, the rent has increased significantly for most of the tenants. In many cases, this increase was legally unjustified, and after action by Unkobon this increase was reversed by the government. So far, so good.
In a large number of other cases, it is still highly doubtful and controversial whether the government can lawfully enforce the increase. For those doubtful cases, the local government has not reversed the increase. In 2015 and 2016, Unkobon proposed the Bestuurscollege to go to court and ask for clarification.
It should be 100% clear whether the government by law is allowed to impose an increase on its citizens or not? Despite Unkobon  insistence and even insitence of the National Ombudsman, until now the BC did not react in substance. In fact, they did not react about this issue at all.
Many of the tenants who have these doubtful cases, on advice from Unkobon and lawyers, have not paid the disputed increase and have continued to pay the old lease payments. This is a correct procedure pending a solution to such a dispute.[:pa]Relato di prensa,
Den media por a tuma nota ku gobiernu di Boneiru ta bai aktua severo kontra doñonan di kas ku tin pagamentu di èrfpagt atrasá.

Den e atvertensia aki no ta bin dilanti ku e akshon aki ta bai konta tambe pa esnan ku anteriormente a nenga di paga e oumento kuestionabel y dudoso di e erfpachtcanon pero ku si a sigui paga kabalmente e montante bieu. Si akaso e personanan aki en kestion tambe wordu amendá, esaki lo no ta korekto. Den e kaso aki Unkobon (Union di Konsumido Boneiru) por yuda e personanan aki.

Kiko a pasa eksaktamente?

For di 2011 e èrfpagtcanon di diferente persona a wordu oumentá konsiderabelmente. Den hopi kaso esaki huridikamente no tabata korekto y kuestionabel. Despues ku Unkobon a intervení, gobiernu a hasi e korekshonnan nesesario.
Sinembargo ainda tin un kantidat grandi di kaso den kual ta sumamente kuestionabel si

gobiernu tabata outorisá pa oumentá e erfpagtcanon sin mas. Pa e kasonan aki si gobiernu no a revoká e desishon pa oumentá e erfpagtcanon. Den añanan 2015 y 2016 Unkobon a proponé na gobiernunan di turno pa huntu ban un kaso sumario pa haña un aklarashon inparsial.

Mester ta mas ku klaru ku un gobiernu mester por prueba ku oumento ta basá riba lei. Apesar di esfuersonan di Unkobon y tambe di nationale ombudsman pa bin un klaridat den e asuntu aki, Colegio Ejecutivo di Boneiru te ku fecha di awe no a reakshoná. Pió ainda, nan no ta laga sa nada di nan tampoko en torno e problematiko aki.
Riba konseho di Unkobon y di diferente abogado, e personanan ku tin duda ku nan erfpagtcanon a wordu oumentá korektamente, no a paga e oumento pero si e montante kombini anteriormente.  E desishon aki ta uno korekto en espera di un klaridat y solushon den e disputa aki.

Diripiente awó gobiernu di Boneiru (OLB) ta bin ku un akshon relámpago pa kobra

erfpagtcanon atrasá. Kiko OLB kier logra ku e akshon aki? Kobra esnan ku no ta kumpliendo ku nan obligashon di paga erfpachtbelasting? Of ta bai kobra tambe na mal ordu e oumentonan kuestionabel en bes di sinta ku Unkobon pa yega na un solushon satisfaktorio den e asunto aki?

Unkobon ke konfia ku Bestuurscollege lo tuma kontakto ku nan pa asina yega na un solushon pa e disputa en torno di oumento di erfpagtcanon, ku ya tin años ta andando.[:]

Deel dit