Stel nu sociaal minimum vast!

De koopkracht van een grote groep consumenten op Bonaire is extreem laag. Als maatschappelijk betrokken organisaties hebben de Union di Konsumido Boneiru (Unkobon) en de Union Sindikat Bonerianu (Usibo) daarom meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport over het Sociaal Minimum Caribisch Nederland.

De organisaties vinden de reactie van de Nederlandse regering op dit rapport teleurstellend. Het kabinet is niet van plan een wettelijk verankerd sociaal minimum vast te stellen. Het wordt een “stip aan de horizon” die zonder grondige onderbouwing met 25% wordt verkleind.

Er gaapt een brede kloof tussen de lage inkomens en de uitgaven die minimaal noodzakelijk zijn om in het levensonderhoud te voorzien. Maatregelen die de kloof moeten overbruggen worden uitgesteld tot na 2020. Bovendien worden de landelijke maatregelen afhankelijk gesteld van behoorlijk lokaal bestuur, dat is in Nederland niet eerder voorgekomen.

Unkobon heeft samen met Usibo een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. In die brief wordt kamerleden gevraagd om stelling te nemen tegen het aangekondigde beleid en om aan te dringen op meer concrete en meer tijdige maatregelen. https://unkobon.org/brief-ijkpunt-sociaal-minimum-aan-2e-kamer-unkobon-def/

De behandeling van de kabinetsreactie in de Tweede Kamer is op 13 september.

Deel dit