Standpunt Unkobon v.w.b. de prijsmaatregel

Consument De prijsmaatregel die de overheid  drie maanden geleden afkondigde, doet de laatste dagen veel stof opwaaien. Unkobon, de consumentenbond van Bonaire, vreest dat in het publicitaire geweld de consument het onderspit delft. Unkobon hecht er daarom aan haar standpunt in deze kwestie te publiceren. Het is algemeen bekend dat de koopkracht, specifiek van lage inkomens, ernstig achteruit is gegaan sinds 10-10-10. Unkobon bepleit daarom al geruime tijd dringend,  dat er snel maatregelen komen om de koopkracht te herstellen.

Een van de mogelijke maatregelen, een vrijstelling van ABB op eerste levensbehoeften, heeft niet geresulteerd in de beoogde prijsverlaging. Unkobon heeft daar twee rapporten over geschreven. Na het eerste rapport over het beperkte effect van de ABB maatregel, heeft Unkobon de supermarkten opgeroepen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het kostenvoordeel van de ABB vrijstelling volledig door te geven aan de consument. Uit het tweede rapport van Unkobon blijkt dat de supermarkten dit onvoldoende hebben gedaan. Er restte Unkobon daarna niets anders dan om in het belang van de consument, de overheid op te roepen om maatregelen te treffen. Een prijsmaatregel is een van de weinige instrumenten die de lokale overheid heeft om er voor te zorgen dat de lagere inkomens tegen een betaalbare prijs producten voor 1ste levensbehoefte kunnen kopen. Unkobon kent de voor- en nadelen van een prijsmaatregel en heeft veel liever dat een prijsmaatregel niet nodig is. Dit kan als bedrijven, vakbonden en consumenten organisaties samen met de overheid komen met een plan voor een reële verlaging van de prijzen en voor een verdere verbetering van de koopkracht.

Deel dit