RECHTER GEEFT UNKOBON GELIJK

Persbericht Unkobon 29 november 2012

RECHTER GEEFT UNKOBON GELIJK

Vandaag heeft de rechter mr. R.P.P. Hoekstra uitspraak gedaan in het kort geding van consumentenbond Unkobon tegen Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) en het Bestuurscollege. Unkobon is fel tegen de terugwerkende kracht van de tariefsverhoging van water en elektriciteit, en kreeg daarin de steun van de rechter. Mr Hoekstra is van oordeel dat de toepassing van de verhoogde tarieven op water en stroom die zijn geleverd vóór 17 oktober 2012 niet redelijk is.

Unkobon eiste dat het WEB de teveel in rekening gebrachte bedragen in de rekeningen over de boekmaand oktober terug zou betalen, en dat WEB zou worden verboden om de hogere tarieven eerder in rekening te brengen dan voor leveringen vanaf 17 oktober 2012 of zelfs een latere datum.

Het WEB heeft echter gesteld dat restitutie van de ten onrechte in rekening gebrachte en inmiddels al betaalde bedragen enorme kosten en grote risico’s met zich mee zou brengen. De rechter bleek gevoelig voor dit argument, dat ook zou gelden voor het opmaken van de rekeningen voor het gebruik in oktober (boekmaand november 2012).

De rechter moest de belangen van beide partijen afwegen.

Het belang van de consument om zo snel mogelijk zijn geld terug te krijgen moest hij afwegen tegen de belangen van leverancier WEB die zegt dat het enorm moeilijk is om teveel betaalde bedragen op korte termijn terug te geven. De rechter woog mee dat de rekeningen over boekmaand oktober al zijn betaald en dat de rekeningen over boekmaand november al zijn opgemaakt en maximaal over een periode van 17 dagen een te hoog tarief zullen bevatten. In deze afweging vond hij het spoedeisende belang van de consumenten op Bonaire onvoldoende om de eis toe te wijzen.

Consumentenbond Unkobon is tevreden met het oordeel van de rechter dat het WEB onredelijk heeft gehandeld door de verhoogde tarieven met terugwerkende kracht te laten ingaan.

Unkobon betreurt dat de rechter het verhaal van WEB gelooft dat het administratief een enorm probleem is om de teveel berekende bedragen te restitueren en dat zwaarder laat wegen dan het belang van de consument om ten onrechte berekende bedragen terug te krijgen.

Download Pdf

Vonnis Kortgeding Unkobon-WEB/OLB zie deze link

Deel dit