Nieuwsbrief Unkobon november-december 2021

In deze nieuwsbrief: Najaarsvergadering Bondsraad, Herbert Piar stelt zich voor, bezoek Zembla, gratis reclame op Mega FM, en tot slot de eindejaar wens.

Najaarsvergadering Bondsraad     
BR 211117In een levendige najaarsvergadering werd op woensdag 17 november Herbert Piar benoemd tot lid van de directie van Unkobon. Met een kleine wijziging keurde de Bondsraad de Strategienota 2022-2024 goed. De speerpunten van Unkobon voor de komende drie jaren: sociaal minimum, geschillenregeling/algemene voorwaarden en betaalbare eerste levensbehoeften. Deze speerpunten zullen extra aandacht krijgen in de komende jaren.
Ook de meerjarenraming 2022-2024 werd goedgekeurd. Drie leden vormden spontaan een werkgroep om de mogelijkheden voor een algemene lokale markt te onderzoeken waarin de al bestaande markten op een plek in het centrum worden gebundeld. De vergadering kreeg zoals gebruikelijk na sluiting nog een gezellig vervolg met een hapje en een drankje.

Even voorstellen: Herbert Piar
Herbert PiarAls vijfde in een gezin van elf kinderen, groeide Herbert op in Rincon. Na de lagere school niet ver van huis, volgde de Mulo, later Mavo in Playa en – zoals zovelen van zijn generatie – moest hij vanaf zijn zestiende naar Curaçao voor de vervolgopleiding Havo / VWO. 
Met zijn voorkeur voor techniek, maakte Herbert in Nederland de HTS af en ging daar bij een ingenieursbureau werken. Na een paar jaar werd hij in het kader van ontwikkelingssamenwerking uitgezonden naar de FCCA, de woningbouwstichting van Aruba.
Woningbouwstichting FCB begon in die tijd op Bonaire met de opzet van Amboina, met hulp van een Technische Bijstander uit Nederland. Toen de Bijstander na een jaar weer terugging naar Nederland, vroeg men Herbert om het project voort te zetten. Uiteindelijk werkte hij 22 jaar voor FCB, eerst als projectmanager en later als directeur. In 2007 begon Herbert een eigen consultancy bedrijf, inmiddels overgenomen door zijn oudste zoon.
Op Bonaire ontmoette Herbert Ruthmilda, de vrouw waarmee hij een gezin stichtte. Zijn vier kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen.
Als maatschappelijk betrokken mens, bekleedde Herbert een flink aantal bestuursfuncties. Bij Sede Bonairiano, Sofna, SGB, Stinapa, Cocari en in de sport droeg hij ook als vrijwilliger zijn steentje bij. Omdat hij weinig tijd overhield, vond zijn echtgenote het wel eens teveel van het goede. Vandaar dat Herbert, voordat hij aan Unkobon zijn bijdrage ging leveren, eerst bij zijn vrouw ging polsen hoe die er tegenover stond. Die had gelukkig geen bezwaar. Als lid van de Directie van Unkobon wil Herbert weer een stevige bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen op Bonaire.

Bezoek Zemblazembla 2
Op 17 februari 2022 zal op de Nederlandse televisie een Zembla documentaire over Bonaire worden uitgezonden. Op 16 december kwam een filmteam van Zembla bij Unkobon voor een uitgebreid interview over de groeiende armoede op Bonaire. De acties van Unkobon voor een sociaal minimum op basis van de werkelijke kosten van levensonderhoud bereiken hiermee ook in Nederland een breed publiek.

 

Gratis reclame op Mega FM
U heeft het misschien al gehoord: reclame voor Unkobon op Mega Hit FM. Het kost Unkobon niets! Eigenaar Ron Gijzen vindt dat Unkobon goed bezig is en ondersteunt hiermee de activiteiten van Unkobon.

Eindejaar wens

kerstwens Unkobon 2

 

 

Deel dit