Nieuwsbrief mei-juli 2021

In deze nieuwsbrief: Voorjaarsvergadering Bondsraad, prijsmaatregel supermarkten, brief Unkobon sociaal minimum aan formateur, begin van beweging in het wegendossier, actie Unkobon refund vliegtickets,

Voorjaarsvergadering Bondsraad
IMG 20210608 WA0004Na Covid uitstel werd op maandag 7 juni de voorjaarsvergadering van de Bondsraad van Unkobon gehouden. Het voorstel om Wietze Koopman te benoemen tot tijdelijk directievoorzitter werd goedgekeurd. De vrijgevallen functie van voorzitter van de bondsraad werd ingevuld door Quintin Knuf. In de vergadering werden daarnaast de evaluatienota 2020, het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021 goedgekeurd. De borrel na afloop in sfeervol Hofi Kultural was zeer geanimeerd.

Prijsmaatregel supermarkten
Unkobon overlegt al geruime tijd met OLB en met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de mogelijkheden die de Prijzenwet BES biedt om de basismand op Bonaire betaalbaar te houden. De ambtenaren van de directie R&O staan er achter en Gedeputeerde Thielman is in principe akkoord. Nu werkt Unkobon samen met de lokale ambtenaren aan de vormgeving van de prijsmaatregel.

Actie sociaal minimum
NaamloosIn 2018 is berekend wat de maandelijkse minimale kosten van levensonderhoud zijn Nog steeds komen huishoudens met één minimumloon van $950 in 2021 maandelijks bedragen tussen $457 (eenpersoonshuishoudens) en $1.992 (tweepersoonshuishoudens met 2 kinderen) tekort. Dat is niet veel beter of zelfs slechter dan in 2017. Voor de helft van de consumenten op Bonaire is een gebrek aan koopkracht een maandelijks terugkerend probleem.

Begin maart deed Unkobon een oproep aan alle betrokkenen op Bonaire om nu eindelijk eens actie te ondernemen voor het vaststellen van een realistisch sociaal minimum voor Bonaire. Ook de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties kreeg op 19 april een brief gestuurd. In een brief aan formateur Henriette Hamer vroeg Unkobon op 25 mei om het vaststellen van het sociaal minimum op te nemen in het regeerakkoord.

In het Nederlandse parlement is regelmatig aandacht voor het armoedeprobleem op Bonaire. Het lijkt er op dat ook politici op Bonaire door onze acties wakker zijn geschud.

Actie wegen
20210311 182525In gesprekken met gedeputeerde Kroon en met de projectleider wegen op Bonaire concludeerde Unkobon dat Bonaire te klein is en onvoldoende kennis in huis heeft om de renovatie van alle wegen, een project van 250 miljoen, uit te voeren. In een persbericht van 4 juli dat Unkobon publiceerde naar aanleiding van recente mislukkingen en misleidende publicaties van onze lokale overheid, gaf Unkobon nogmaals publiekelijk aan dat het beter is om de verantwoordelijkheid voor het herstel van de wegen over te dragen aan Nederland, waar de kennis aanwezig is om dit grote project internationaal aan te besteden.

Inmiddels lijken steeds meer mensen op Bonaire, ook de gedeputeerden ervan overtuigd dat Bonaire niet alles zelf kan. Het begin is er. Nu moet het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog worden overtuigd.

Actie refund vliegtickets
vleugelIn verband met de Covid-epidemie werden veel vluchten geannuleerd door luchtvaartbedrijven. Nu de bedrijven de vooraf betaalde vervoersdiensten niet hebben geleverd, moet aan klanten die een ticket hebben geboekt de keuze worden geboden tussen geld terug of (een voucher voor) een andere vlucht. Dit geldt ook als de klant een zogenaamde ‘non-refundable’ ticket heeft gekocht. Met name EZ-Air weigerde hardnekkig om de klant geld terug te geven. Het bedrijf ging ook na meerder emails, niet in op de argumenten van Unkobon. Daarom startte Unkobon een actie, waarin gedupeerden zich kunnen melden bij Unkobon. EZ-Air reageerde met een persbericht, waarna Unkobon een tweede persbericht publiceerde.

Meer dan de helft van de gedupeerden die zich bij Unkobon gemeld hebben, kochten tickets van EZ Air. Ook kwamen veel meldingen over Aruba Airlines binnen.

De negatieve publiciteit was voor EZ Air aanleiding om een advocaat in te schakelen. In een briefwisseling heeft Unkobon het standpunt onderbouwd dat klanten recht hebben op volledige restitutie en aangeboden om in gesprek te gaan om tot een oplossing voor de gedupeerde reizigers te komen. Dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Deel dit