Nieuwsbrief mei 2020

In deze nieuwsbrief: gevolgen corona crisis; contributie; nauwelijks voorlichting OLB rond planning wegen; Besluit Prijsstop OLB; benzineprijzen; planning uitgestelde voorjaarsvergadering Bondsraad.

Gevolgen corona crisis
2005 1Tengevolge van de Corona crisis lagen de sociale en economische activiteiten op Bonaire in de meeste sectoren stil. Veel consumenten en bedrijven stonden in de overlevingsstand en de overheid was druk met noodmaatregelen om de ergste gevolgen van de crisis op te vangen. De activiteiten van Unkobon zijn bewust op een lager pitje gezet om overheid en bedrijven de ruimte te geven om de crisis het hoofd te bieden. Bij Unkobon is de voorjaarsvergadering van de Bondsraad uitgesteld en u heeft twee maanden geen nieuwsbrief ontvangen. Gelukkig kunnen de maatregelen nu voorzichtig worden versoepeld en pakt ook de directie van Unkobon de aktiviteiten minder terughoudend op. Wat er in de afgelopen periode op het lage pitje heeft gesudderd, leest u in deze nieuwsbrief.

Contributie
In januari stuurde de penningmeester de contributierekeningen per email aan de leden. In maart werd een aanmaning gestuurd aan 2005 2leden die nog niet hadden betaald. De directie van Unkobon doet een dringend beroep op de leden om actief na te gaan of de contributie is  betaald en als dat niet zo is de contributie alsnog over te maken op MCBBonaire #406.104.07 onder vermelding van het nummer van de contributienota of van het lidmaatschapsnummer. Zolang de winkel van Something Special gesloten is kan contante betaling bij een van de leden van de directie.

Voorlichting OLB planning renovatie wegen    
2005 3Unkobon heeft in februari het Bestuurscollege en de Eilandsraad gevraagd om op korte termijn de bevolking voorlichting te geven over de inhoud van het vierjarenplan waarvan de uitvoering in 2020 is begonnen. Niet geheel onverwacht is die voorlichting uitgebleven. Omdat de coronacrisis veel aandacht heeft gevraagd van OLB is Unkobon terughoudend geweest met haar vervolgactie. Leden die belangstelling hebben kunnen het vierjarenplan hier inzien.  

Besluit Prijsstop Bonaire       2005 4
Met een noodmaatregel heeft het BC op 20 maart 2020 maximum prijzen vastgesteld voor 71 producten (vooral basislevensmiddelen en reinigingsmiddelen). De maximumprijzen zijn echter niet gepubliceerd en het is onbekend in hoeverre de maatregel door OLB wordt gehandhaafd. De bevolking vraagt zich af hoe te zien is of een winkelier zich aan de noodmaatregel houdt. In een persbericht vraagt Unkobon om publicatie van de maximum prijzen.

Benzineprijzen   
2005 5Al in december 2019 vroeg Unkobon het Bestuurscollege om uitleg over de hoge  benzineprijzen op Bonaire. In een vertrouwelijk overleg eind februari kreeg Unkobon inzicht in de opbouw van de brandstofprijzen, maar het bleef onduidelijk waarom er al een half jaar grote verschillen waren met de prijzen op Curaçao. Omdat beloofde informatie uitbleef, riep Unkobon het BC op 24 maart  in een persbericht op om de benzineprijzen per 1 april fors te verlagen. Nadat Unkobon haar oproep enkele dagen later in een overleg met de gedeputeerde had toegelicht, werden de prijzen van benzine en diesel per 3 april 2020 fors verlaagd.       
Hoewel er voor mei ruimte was om de prijzen verder te verlagen, heeft OLB daar geen gebruik van gemaakt. Unkobon blijft pleiten voor realistische brandstofprijzen. Gegeven de lagere aankoopprijzen van Curoil, is een verlaging per 1 juni meer dan gerechtvaardigd.

 

Voorjaarsvergadering Bondsraad 
De voorjaarsvergadering van de Bondsraad die i.v.m. de Coronacrisis werd uitgesteld, zal plaatsvinden op maandag 22 juni 2020 om 19:00 uur bij Hòfi Kultural. Zet dit in uw agenda!

Deel dit