Nieuwsbrief  maart-april 2022

In deze nieuwsbrief: stijgende huurprijzen, algemene voorwaarden WEB, gesprek met afvaardiging ministerie EZ, werkgroep wegen stuurt brief aan gedeputeerde Kroon, prijsmaatregel eerste levensbehoeften, ledenvergadering.

Slechts een klein deel van het werk van Unkobon komt in de publiciteit. Achter de schermen is het meest te bereiken. In deze uitgebreide nieuwsbrief leest u er over.

Stijgende huurprijzen
IMG 8827De prijzen voor de huur van woningen rijzen de pan uit. Daar moet nodig een rem op worden gezet. Op de website www.huurcommissiebonaire.com staat een handige huurprijscalculator om de maximale huur te berekenen van uw huis. Als de uitkomst lager is dan $750 per maand en u betaalt meer huur dan de uitkomst van de berekening, kan de huurcommissie de huur verlagen.

Sinds 1 april 2021 is de nieuwe huurbeschermingswet voor Bonaire van kracht. Na een vertraging bij het ministerie van BZK is de huurcommissie van Bonaire in december 2021 begonnen. In gesprek met de huurcommissie hoorde Unkobon dat de commissie inmiddels 10-20 keer per dag per telefoon, whatsapp of per email wordt benaderd met vragen. Het gaat om burgers die komen met problemen met de verhuurder maar ook ook met de huurder. De secretaris van de huurcommissie probeert vaak te bemiddelen voordat de kwestie een zaak wordt tussen partijen. Soms willen partijen niet eens dat er bemiddeld wordt, maar dat de Huurcommissie hoorzitting houdt en een beslissing neemt. Vanaf 23 december zijn er gemiddeld per maand 5 hoorzittingen gehouden.

Concept nieuwe algemene voorwaarden WEB
De algemene voorwaarden van WEB zijn bijzonder ongunstig voor de consument. Sinds 2016 strijdt Unkobon voor wijziging van deze voorwaarden. Voor de gewenste fundamentele wijziging was veel geduld en volharding nodig. Maar nu ligt er een concept waarin WEB vrijwel alle wensen van Unkobon heeft verwerkt. In mei is er een gezamenlijk overleg waarin ook de ACM, de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt, zijn inbreng zal geven. Unkobon verwacht dat de definitieve versie daarna niet lang op zich zal laten wachten.

Gesprek met ambtenaren van Economische Zaken
Het kabinet zegt de regelgeving op onze eilanden gelijkwaardig te willen maken aan Europees Nederland.

minez gebouwOp 4 april had Unkobon een vruchtbaar gesprek met twee mensen van het ministerie van Economische Zaken. Ze zegden toe om initiatief te nemen bij het oprichten van een projectbureau dat belangrijke knelpunten bij de postbezorging moet oplossen. Ook spraken we over gelijktrekking van consumentenbescherming op Bonaire met de Europees Nederland. We spraken onder andere over nummerbehoud bij wisselen van telecomprovider, over de beperkte geldigheid van pre-paid telefoonkaarten, over het verplichten van deelname van de telecom- en energiesector aan de geschillencommissie en over het ontbreken van een laagdrempelig juridisch loket. Het ontbreken van subsidieregelingen op de aankoop van zonnepanelen en elektrische auto’s, in Europees Nederland wel voor consumenten beschikbaar, was ook onderwerp van gesprek.

Werkgroep wegen
wegen bloemenAangespoord door publiciteit van Unkobon kwam op Bonaire het werk aan de wegen in de tweede helft van 2021 flink op gang. Maar we zijn er nog lang niet. Als het werk in dit tempo doorgaat voorziet Unkobon dat het nog tientallen jaren gaat duren voordat de huidige verharde wegen zijn gerenoveerd. Het zal nog lang ten koste gaan van de veiligheid in het verkeer.

Daarom schreef de werkgroep wegen van Unkobon een brief aan gedeputeerde Kroon waarin wordt gevraagd om de samenwerking met Unkobon snel te hervatten. Unkobon wil het niet alleen hebben over een duidelijke planning, maar ook over de toekomstbestendigheid van ons wegennet.

Prijsmaatregel
geen prijsvergelijker mandPrijzen in de supermarkten rijzen de pan uit. Een jaar gelden begon Unkobon een overleg met OLB om te komen tot een prijsmaatregel voor een basismand met eerste levensbehoeften. Ambtelijke molens malen traag, maar nu ligt er een methodiek en een plan van aanpak om voor de basismand maximum prijzen vast te stellen die voor supermarkten haalbaar zijn.

Om te voorkomen dat, net als in 2014, sommige basisproducten niet meer verkrijgbaar zijn op Bonaire, is ervoor gekozen om te werken aan draagvlak. Een verkennende bijeenkomst met enkele supermarkten had een positief resultaat. Binnenkort worden besprekingen met de andere supermarkten gehouden.

Het duurt allemaal veel te lang naar onze zin. Maar ook in dit proces heeft Unkobon geduld en volharding nodig.

Voorjaarsvergadering Bondsraad
Komt u ook naar de ledenvergadering van Unkobon? Zet de datum in uw agenda: 1 juni 2022 en de tijd: verzamelen vanaf 18:45 uur, vergaderen vanaf 19:00 uur bij Hofi Kultural aan de Kaya Skandelchi in Antriol.

Deel dit