Nieuwsbrief maart-april 2021

In deze nieuwsbrief: Voorjaarsvergadering Bondsraad uitgesteld tot 7 juni, prijsvergelijker gestopt, actie Unkobon sociaal minimum, actie Unkobon wegendossier, laatste herinnering contributie. 

Voorjaarsvergadering Bondsraad uitgesteld tot maandag 7 juni 2021
bondsraad 2 11 2020De voorjaarsvergadering van de Bondsraad van Unkobon, die op maandag 29 maart zou plaatsvinden, is in verband met de Covid beperkingen uitgesteld tot maandag 7 juni. Alle leden van Unkobon zijn van harte uitgenodigd om op 7 juni bij Hòfi Kultural van 19:00 – 20:30 uur bij de bondsraadvergadering aanwezig te zijn. Vanaf 18:45 uur bent u welkom. Besproken worden o.a. het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021. Als u klikt op deze link vindt u de stukken.

Prijsvergelijker gestopt
In een persbericht heeft Unkobon bekend gemaakt te stoppen met de prijsvergelijker. In de afgelopen maanden bleken steeds minder supermarkten bereid om vrijwillig aan de prijsvergelijker mee te doen. Unkobon overlegt met OLB en met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de mogelijkheden die de Prijzenwet BES biedt om de basismand op Bonaire betaalbaar te houden.

Actie sociaal minimum
foto sociaal minimumBegin maart deed Unkobon een oproep om nu eindelijk eens een realistisch sociaal minimum vast te stellen voor Bonaire. Voor de helft van de consumenten op Bonaire is een gebrek aan koopkracht een maandelijks terugkerend probleem. In 2018 is berekend wat de maandelijkse minimale kosten van levensonderhoud zijn. Uit de sindsdien geïndexeerde bedragen blijkt dat huishoudens met één minimumloon in 2021 gemiddeld nog steeds maandelijks bedragen tussen $457 (eenpersoonshuishoudens) en $1.992 (tweepersoonshuishoudens met 2 kinderen) tekort komen. Dat is niet veel beter dan in 2017. In dat jaar kwamen huishoudens bedragen tussen $483 en $1.957 tekort. Omdat de Vaste Commissie voor Koninkrijksrelaties in mei met de verantwoordelijke ministers praat over het armoedebeleid en het sociaal minimum, heeft Unkobon deze commissie op 19 april een brief gestuurd. U kunt deze brief en de bijlagen hier lezen.

Actie wegen
20210313 133859Omroep NTR-Caribisch Netwerk besteedde er een nieuwsitem aan. Uit de gesprekken met de projectleider wegen op Bonaire concludeerde Unkobon dat er voorlopig niet de gewenste voortgang te verwachten is bij de renovatie van de wegen op Bonaire. Eerst moet er opnieuw een meerjarenplan komen, dan moet er geld gevraagd worden in Den Haag, en als OLB er in is geslaagd om tegen die tijd veel meer deskundigen naar Bonaire te krijgen, kan er daarna misschien echt tempo worden gemaakt. In een persbericht concludeerde Unkobon dat Bonaire te klein is en onvoldoende kennis in huis heeft om een project van 250 miljoen uit te voeren. Om nog meer teleurstellingen te voorkomen is het beter om de verantwoordelijkheid voor het herstel van de wegen over te dragen aan Nederland, waar de kennis aanwezig is om dit grote project internationaal aan te besteden. Ook aan de Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer is er in maart aandacht voor gevraagd. U kunt het persbericht hier lezen.

Laatste herinnering contributie
Eind februari stuurde de penningmeester de contributienota’s voor het jaar 2021. Aan de leden die nog niet hadden betaald, stuurde de penningmeester rond 19 maart een herinnering. Leden die hun contributie ($15) betaald hebben, steunen Unkobon met hun bijdrage. Wij danken de leden voor deze erkenning van de inspanningen van de vrijwilligers van Unkobon. Volgende week krijgen degenen die ook na die herinnering niet hebben gereageerd een laatste herinnering. De directie doet een dringend beroep op de grote groep leden die volgende week een email van de penningmeester krijgen, om direct na ontvangst van de betalingsherinnering de contributie te betalen.  

Deel dit