Nieuwsbrief juni-juli 2020

In deze nieuwsbrief: voorjaarsvergadering Bondsraad, na brief Unkobon geen buitenlandtoeslag Nederlandse ING bankrekening, benzineprijzen nu in lijn met Curaçao, contactpersonen Unkobon.

2007 nieuwsbrief foto 1

Voorjaarsvergadering Bondsraad 
Op maandag 22 juni 2020 vond bij Hofi Kultural de voorjaarsvergadering van de Bondsraad plaats die in verband met de Coronacrisis was uitgesteld. Op de agenda stond de bespreking van de jaarrekening, het jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020. Deze stukken werden vastgesteld. In de vergadering werd ook Marianne Grutters benoemd als lid van de Directie van Unkobon in de functie van secretaris.

Geen buitenlandtoeslag ING rekeninghouders BES  
Enkele honderden inwoners van de BES eilanden kregen van de ING bank de mededeling dat voortaan maandelijks 1 euro extra in rekening zou worden gebracht omdat ze “in het buitenland” wonen. Nadat Unkobon dit aankaartte bij toezichthouder De Nederlandse Bank, besloot de ING-bank voor de BES-eilanden, gezien de bijzondere gemeente status en het feit dat ze onder het land Nederland vallen, de specifieke buitenlandtoeslag niet van toepassing te verklaren.

2007 nieuwsbrief foto 2

Benzineprijzen in lijn met Curaçao
Vanaf december 2019 vroeg Unkobon het Bestuurscollege waarom de benzineprijzen op Bonaire zoveel hoger waren dan op Curaçao en Aruba. De volharding van de Bond had succes. In april 2020 daalden de prijzen flink en na de daling in juli liggen de prijzen weer in lijn met onze buureilanden.

De benzineaccijns is bijna 32 cent per liter. Unkobon probeert nu het Bestuurscollege zover te krijgen dat Nederland om een tijdelijke verlaging van deze accijns wordt gevraagd.

Contactpersonen Unkobon   
Unkobon wil graag meer signalen ontvangen vanuit de samenleving, meer contact met consumenten en leden op Bonaire. De Bond heeft hiervoor leden benaderd met als resultaat dat acht personen zich hebben opgegeven. In een eerste bijeenkomst is gezamenlijk een lijst met mogelijke activiteiten voor de contactpersonen opgesteld. Het belangrijkste is het doorgeven van signalen die voor de consumentenbond van belang kunnen zijn. De namen en telefoonnummers van de contactpersonen zullen op de website worden gepubliceerd.

Deel dit