Nieuwsbrief januari 2021

 

 

 

In deze nieuwsbrief: Eric Booi kondigt zijn aftreden aan, onderzoek besparing op elektriciteit, onderzoek postbezorging, geen prijsvergelijker in januari.

Eric Booi treedt af als voorzitter directie Unkobon   
ericEric Booi heeft enige tijd geleden aangekondigd in maart 2021 te willen stoppen als voorzitter van de directie van Unkobon. Hij bereikt dan de respectabele leeftijd van 75 jaar en wil het stokje raag doorgeven aan een opvolger.

In de najaarsvergadering van 28 november 2015 heeft de Bondsraad Eric benoemd als lid van de Directie, toen in de functie van secretaris. Hij werkte zich snel in en trad steeds vaker naar buiten als woordvoerder van de consumentenbond. Ruim twee jaar later volgde de logische stap en werd Eric op 26 mei 2018 door de Bondsraad benoemd tot voorzitter van de directie. Met verve vertegenwoordigt Eric de bond op radio en televisie. Intern is hij een collegiale voorzitter die de hechtheid van het directieteam bevordert. Een voorzitter die ervoor waakt dat de Antilliaanse omgangsvormen in de contacten naar buiten waar nodig in acht worden genomen. Unkobon is hem zeer dankbaar voor zijn waardevolle bijdragen.

Met lichte tegenzin respecteert Unkobon de wens van Eric om het wat rustiger aan te doen. Gelukkig blijft hij als adviseur betrokken bij Unkobon.  

Er ontstaat in maart een vacature in de directie. Leden die een suggestie hebben of zelf een bijdrage willen leveren worden verzocht dat te melden bij de directie. Dat kan via telefoon/whatsapp +599 7821009 of via email  secretariaat@unkobon.org.

Onderzoek besparingsmogelijkheden elektriciteit     Led lampen 2
In opdracht van het ministerie van BZK startte voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een onderzoek naar mogelijkheden om energie te besparen. Om het onderzoek te richten op de specifieke omstandigheden van Bonaire zal rond 1 februari een online enquête worden gestart. Unkobon heeft toegezegd dit te ondersteunen via de FB-pagina. Voor betrouwbare uitkomsten  is het belangrijk dat veel consumenten de enquête invullen.  Unkobon roept haar leden daarom op om deel te nemen.  

Onderzoek postbezorging    
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is het Curaçaose bureau Indigo Blue een uitgebreid onderzoek gestart naar de kwaliteit van de (inter) eilandelijke postbezorging. Ook hier heeft Unkobon toegezegd dit te ondersteunen via de FB-pagina.       In de tweede helft van februari zal een enquête worden gehouden. Unkobon roept haar leden op ook hieraan deel te nemen.    

Geen prijsvergelijker in januari     
geen prijsvergelijker mandBegin januari namen de Corona besmettingen hand over hand toe. De Gezaghebber riep op om zoveel mogelijk thuis te werken. In overleg met het ministerie van Economische Zaken en met OLB is besloten om de waarnemers niet op pad te sturen om de prijzen op te nemen. In januari verschijnt er daarom geen prijsvergelijker.

Deel dit