Nieuwsbrief augustus-oktober 2021

Na een ongebruikelijk lange vakantieperiode ontvangt u eindelijk weer een nieuwsbrief van Unkobon.
In deze nieuwsbrief:
Najaarsvergadering Bondsraad 17 november, onderzoek postbezorging, stichting minikrediet voor bouw eigen huis, rechtszaak sociaal minimum, Unkobon is voor alle consumenten.

Najaarsvergadering Bondsraad   
Alle leden van Unkobon zijn uitgenodigd voor de openbare najaarsvergadering van de Bondsraad op woensdag 17 november 2021. Vanaf 18:45 bent u welkom bij Hòfi Kultural in Antriol. Een week voor de vergadering krijgen de leden een extra uitnodiging en de agenda.

Onderzoek postbezorging    eindrapport post indigo blue 2
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft het Curaçaose bureau Indigo Blue een gedegen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de (inter) eilandelijke postbezorging. Dit gebeurde na druk van Unkobon en vragen in het parlement. Het rapport van het onderzoeksbureau is inmiddels aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is nu duidelijk wie de verantwoordelijken zijn voor de problemen bij de postbezorging. Werk aan de winkel voor de ministeries van EZK, BZK en I&W, voor Post NL, voor OLB en ook voor de lokale postbezorger FXDC.  

Stichting minikrediet voor bouw eigen huis     
NaamloosTot 2010 konden mensen die zelf hun huis gingen bouwen terecht bij de Fundashon Credito Boneiriano als ze niet bij een bank terecht konden. Op deze manier zijn rond 1.000 mensen aan een eigen huis geholpen. Na de staatkundige wijziging verstrekt de FCB geen kredieten meer.

Lid Michiel Bijkerk vroeg hier aandacht voor. De werkgroep Financiën is samen met Michiel aan de slag gegaan. Een schets van een Fundashon Mini Kredito Boneiru is voorgelegd aan het BC. Tijdens de bespreking lieten de gedeputeerden merken er wel oren naar te hebben. In samenwerking met OLB zal het plan worden uitgewerkt.

Actie sociaal minimum
Al sinds 2012 is bekend dat het armoedeprobleem in Caribisch Nederland is toegenomen. Mede dankzij Unkobon is hier in het Nederlandse parlement regelmatig aandacht voor.  De Nationale Ombudsman en de Commissie voor de Mensenrechten besteden er ook veel aandacht aan. Toch is er nog steeds geen zicht op een oplossing voor het armoedeprobleem in de drie zuidelijke gemeenten van Nederland. De met veel bombarie aangekondigde maatregelen van de regering hebben het sociaal minimum 1probleem tot nog toe niet kleiner gemaakt. Ruim 40% van de bevolking van Bonaire leeft onder het sociaal minimum. Nederland komt er mee weg omdat het sociaal minimum voor de eilanden nog steeds niet formeel is vastgesteld.
Ook de eilandsraad is wakker geworden en heeft onlangs een motie aangenomen met een oproep aan Nederlandse politici om ervoor te zorgen dat voor de eilanden een op de werkelijke kosten van levensonderhoud gebaseerd sociaal minimum wordt vastgesteld.

Gegeven de politieke ontwikkelingen in Nederland – naar verwachting een regering met dezelfde partijen die in de afgelopen jaren aan de macht zijn geweest – verwacht Unkobon weinig resultaat. Unkobon overweegt daarom om in Nederland een rechtszaak te starten tegen de Staat der Nederlanden. Een klein comité houdt zich ermee bezig. Een gerenommeerd advocatenkantoor in Nederland is gevraagd naar de mogelijkheden.
Een eventuele procedure is duur en zal extern moeten worden gefinancierd. Het comité denkt ook na op welke wijze de nodige fondsen kunnen worden geworven. Hoewel het comité al concrete ideeën heeft, is het goed als leden meedenken over mogelijkheden. Samen weten we meer. In de komende weken  kunnen de leden een bericht van het comité verwachten.

Unkobon is er voor alle consumenten op Bonaire
Bestuursvoorzitter samen sterk 1van de Fundashon Tienda pa Konsumidó Boneiru, mevrouw J. Daflaar, heeft onlangs in de Eilandsraad en op de radio onjuiste negatieve uitlatingen gedaan over Unkobon. Unkobon heeft gereageerd met een persbericht waarin feitelijke informatie is gegeven. Mevrouw Daflaar heeft vervolgens Eric Booi, oud voorzitter van Unkobon, haar excuses aangeboden.

Deel dit