NIEUWSBRIEF 2024 – 1

In deze eerste nieuwsbrief van 2024 geeft Unkobon een overzicht van de voortgang van het jaarplan 2024. De plannen voor 2024 met de hoogste prioriteit van Unkobon zijn in speerpunten vastgelegd.

Overzicht
Als eerste speerpunt noemt het jaarplan de samenwerking met de Tienda pa Konsumidó Boneriano (FTPKB)in drie actiepunten: 1. een meldpunt prijsverhogingen, 2. voorlichting consumentenrechten en 3. verkenning van verdere samenwerking.logo FTpKB
De FTPKB nam het voortouw bij het gezamenlijke meldpunt voor excessieve  prijsverhogingen op Facebook dat in januari online ging. Er kwamen weinig meldingen binnen. In april bleek uit de consumentenprijsindex van het CBS dat de gevreesde prijsspiraal was uitgebleven.
Met de gezamenlijke voorlichtingscampagne over de consumentenrechten moet nog worden begonnen.
Een gesprek met FTPKB over samenwerking op andere gebieden leidde niet tot resultaat.

In februari had Unkobon een gesprek met de kwartiermaker juridisch loket, onderdeel van het speerpunt laagdrempelige toegang tot het recht van Unkobon. Recent vrouwe justitia 1gaf de kwartiermaker een update. Die was weinig zeggend, waardoor de eerdere verwachting dat deze belangrijke voorziening nog dit jaar wordt gerealiseerd, waarschijnlijk te optimistisch was.
Unkobon streeft naar consumentvriendelijker algemeen voorwaarden bij o.a. Telbo. Vanaf februari doet Unkobon pogingen om een afspraak te krijgen met directeur Gregory Colina. Tot nog toe zonder succes.

Het speerpunt eerste levensbehoeften bevat drie onderdelen: handhaving maximumprijzen, projectplan zonnepanelen voor huishoudens met lage inkomens en het oprichten van een stichting die krediet voor het bouwen van een eigen woning door lagere inkomens mogelijk maakt.
Pogingen vanaf medio april om met de directeur Handhaving en Toezicht te praten over handhaving van vastgestelde maximumprijzen van de Makutu Basico hadden geen succes.
Het maken van een projectplan voor aanschaf zonnepanelen met speciale aandacht voor drempels bij huishoudens met lage inkomens is uitgesteld.
mini kredito huisjeEind april maakte Unkobon met gedeputeerde Anjelica Cicilia de afspraak dat Unkobon een startnotitie maakt over de oprichting van een Fundashon Mini Kredito Boneiru. Gedeputeerde beloofde aan de hand van die startnotitie in Nederland pleiten voor financiering van die stichting. Helaas is het niet gelukt om de startnotitie vóór 20 juni, vóór het recente bezoek van het BC aan Nederland te produceren. Onlangs is een externe kracht ingehuurd om de startnotitie te schrijven.

Overige activiteiten
Naast de activiteiten die in de speerpunten zijn genoemd bevat het jaarplan ook een paar voornemens met een lagere prioriteit.

Rechtszaak
In overleg met de advocaat is in april besloten om de rechtszaak sociaal minimum voorlopig tot oktober op de parkeerrol te laten staan. De kloof tussen de noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud en de minimale inkomens is na 1 juli voor de helft overbrugd met de verhogingen van het minimumloon en de uitkeringen. De kostenverlagingen die de andere helft van de kloof moeten overbruggen zijn nog niet gerealiseerd.

Acties ledenwerving
Unkobon probeert derden in te huren voor ledenwervingsacties op social media. De verwachting is nu dat in er de tweede helft van juli een plan van aanpak ligt. Het plan om bij supermarkten leden te werven is uitgesteld in afwachting van de resultaten van de social media actie.

Wegen
Na de zomervakantie hoopt Unkobon een afspraak te krijgen met de directeur R&O om te praten over de wegen.

Post
Het is nog niet gelukt om aandacht te geven aan de postbezorging.

Vakatures
Job vacancy stamp Royalty Free Vector Image - VectorStock, job vacanciesDe zoektocht naar een vrijwilliger die de directie als secretaris wil versterken, heeft nog steeds geen resultaat opgeleverd. Inmiddels is Unkobon ook al enige tijd op zoek naar een vrijwilliger die binnen de directie de functie van penningmeester op zich wil nemen. In april heeft penningmeester Andy Lepelaars te kennen gegeven dat hij per 1 juli stopt als lid van de directie. Gelukkig blijft Andy de financiële administratie doen zolang er nog geen vervangende penningmeester is.
Naast deze voor het dagelijks bestuur belangrijke vacatures, zijn er ook open plaatsen bij de Bondsraad, bij de Raad van Toezicht en in de werkgroepen.

Deel dit