Nieuw kabinet moet voor Caribisch nederland een sociaal minimum vaststellen.

Unkobon heeft in een brief aan informateur Hamer indringend aandacht gevraagd voor de armoedebestrijding op Bonaire. In 2018 is het zogenaamde ijkpuntenbeleid gestart om de armoede te bestrijden. Dat beleid om armoede te bestrijden via een verlaging van de kosten van levensonderhoud en een beperkte verhoging van de inkomens heeft weinig tot geen resultaat gehad.

Het onlangs in de Centraal Dialoog aangenomen werkgeversvoorstel om het minimumloon in 2022 met nominaal $100 te verhogen en – onder voorbehoud –dat drie keer te herhalen in volgende jaren, zet geen zoden aan de dijk.  Deze verhogingen zijn bij lange na niet voldoende om de huidige kosten van levensonderhoud te dekken. Bovendien zullen de nominale bedragen nodig zijn om reeds in 2021 gerealiseerde en in volgende jaren te verwachten prijsstijgingen te compenseren. Brandstofprijzen bijvoorbeeld, zijn al met 20% verhoogd en zullen dit jaar naar verwachting nogmaals met 20% stijgen.  

Formeel vastgestelde bedragen voor het sociaal minimum bij verschillende gezinssamenstellingen vormen het fundament van de armoedebestrijding in Europees Nederland. Minimumloon en uitkeringen zijn daaraan gekoppeld. Maar in het Caribische deel van Nederland is nog steeds geen sociaal minimum vastgesteld.

Unkobon dringt er in de brief op aan dat in het regeerakkoord wordt opgenomen dat op korte termijn een realistisch op werkelijke kosten gebaseerd sociaal minimum zal worden vastgesteld voor de Caribische gemeenten van Nederland.

Lees hier de gehele brief

Deel dit