NIBUD rapport 2014

MvB

NIBUD- Minimum Voorbeeld Begroting voor Bonaire 2014

Dit rapport is de weerslag van een project naar het samenstellen van minimumvoorbeeldbegrotingen op Bonaire. Opdrachtgever van het project was het Openbaar Lichaam Bonaire.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met Unkobon, Union di Konsumidó Boneiru, de Consumentenbond van Bonaire.


Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) maakt al sinds jaar en dag minimumvoorbeeldbegrotingen voor Europees Nederland. Onderdelen daarvan worden in Europees Nederland gebruikt voor het vaststellen van bijzondere bijstand of bij beleidsvorming voor minimabeleid in gemeenten. Ook bij individuele (schuld-) hulpverlening en kredietverlening spelen de minimumvoorbeeldbegrotingen een rol.
Sinds 10 oktober 2010 is Bonaire een “Nederlandse gemeente”. De situatie op Bonaire is echter dermate anders, dat de Nederlandse minimumvoorbeeldbegrotingen niet bruikbaar zijn voor Bonaire. In dit project heeft een expertgroep van Bonairianen voor diverse huishoudsamenstellingen minimumvoorbeeldbegrotingen voor Bonaire opgesteld. Het Nibud heeft het proces begeleid.
Naast dit rapport wordt een Excel-bestand opgeleverd, waarmee de minimumvoorbeeldbegrotingen in de toekomst aangepast kunnen worden aan gewijzigde omstandigheden en prijzen.
Ik wil alle leden van de werkgroep bedanken voor hun inzet, kennis en enthousiasme en vooral de coordinator Wietze Koopman van Unkobon, voor zijn uitmuntende coördinerende werkzaamheden.
Auteur van dit rapport is Marcel Warnaar, senior wetenschappelijk medewerker Nibud.

Rapport: Link van Rijksoverheid van 14 maart 2014

Reactie van Staatssecretaris Klijnsma (SZW) op 14 maart 2014

Archief:

Deel dit