Nationale ombudsman start onderzoek bij OLB

[:nl]Trage afhandeling van klachten en het herhaaldelijk uitblijven van reacties op verzoeken door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is voor de Nationale ombudsman aanleiding om een formeel onderzoek te starten naar vijf zaken. Hij vindt dat de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt door het uitblijven van een reactie of standpunt  en dat ook klachtbehandeling door de ombudsman daardoor niet goed mogelijk is. De ombudsman wil met het onderzoek bereiken dat het OLB meer aandacht geeft aan goede dienstverlening, waaronder klachtbehandeling, maar ook duidelijkheid geeft over wat er aan de hand is en welke oplossingen er nodig zijn.

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam is schriftelijk op de hoogte gebracht over het besluit tot een formeel onderzoek. Het OLB heeft vier weken de tijd om te reageren op de vijf zaken die zijn voorgelegd. De bevindingen en conclusies worden in een openbaar rapport uitgebracht. Het rapport zal een oordeel geven over de werkwijze van het OLB en aanbevelingen ter verbetering doen als daar aanleiding toe is.  De Nationale ombudsman is sinds 10 oktober 2012 bevoegd om klachten te behandelen over het OLB. In 2014 ontving de ombudsman 28 klachten over het OLB.

Brief naar OLB[:en] 

 [:]

Deel dit