Kosten watergebruik vanaf 1 april 2018

tabel oude watertarievenMet ingang van 1 april 2018 is er een nieuwe tariefstructuur voor drinkwater. Tot die datum had Bonaire een progressieve tariefstructuur, waarbij kleingebruikers veel minder betaalden dan grootgebruikers. Iedereen betaalde een vastrecht van $7, maar als er per maand maximaal 4 m³ werd gebruikt, gold een tarief van 69 cent per m³. Voor 4 m³ kwam er een rekening van $7 plus 4 x 69 cent, in totaal $9,76. Bij een gebruik van 8 m³ betaalde men $7 plus 4 x $0,69 plus 3 maal $2,81 plus 1 x  $4,42, in totaal $22,61. Tabel waterrekening In de nieuwe tariefstructuur per 1 april 2018 gelden voor huishoudens de tarieven: vastrecht $7,- tarief per m³ $3,7638. Voor 4 m³ per maand wordt de rekening vanaf april $7 plus 4 x $3,7638, in totaal $22,06. Een vijfde van de aansluitingen gebruikt gemiddeld 4 m³ of minder per maand, de helft van de aansluitingen gemiddeld 8 m³ of minder. Een kwart van de aansluitingen gebruikt 14 m³ of meer. In de tabel hiernaast kunt u opzoeken wat de nieuwe tarieven voor u betekenen. NB de bedragen zijn inclusief het vaste gebruikerstarief voor huishoudens. Huishoudens met watergebruik tot 13 m³ per maand gaan in het nieuwe stelsel meer betalen. Bij een maandgebruik van 14 m³ of meer krijgt men een lagere rekening dan in het oude stelsel. In de grafiek hieronder worden de procentuele verschillen in beeld gebracht. Grafiek waterrekening

Deel dit