Kosten elektriciteitsgebruik maand april 2018

Met ingang van 1 april 2018 is er een nieuwe tariefstructuur voor elektriciteit. In deze nieuwe tariefstructuur betalen alle aansluitingen een vast bedrag per maand voor het netwerk, ongeacht het gebruik. Tot 1 april had Bonaire alleen een variabel tarief waarin ook de netwerkkosten waren inbegrepen. Kleingebruikers betaalden daardoor veel minder voor het netwerk dan grootgebruikers.

kosten elelectragebruik april 2018Tot 1 januari 2018 kostte elektriciteit 30,9 cent per kilowattuur (kWh).  Voor de maanden januari – maart ging de prijs met 24% omhoog tot 38,2 cent per kWh. Dit gold ook voor Pagabon.
Voor gebruik in de maand april betalen huishoudens tijdelijk een vast tarief van $20,83. Naar verwachting gaat dit vaste tarief per 1 mei flink omhoog. Het tarief voor het verbruik is vastgesteld op 25,84 cent per kWh. Het Pagabon tarief voor april is 35,8 cent per kWh. In het Pagabon tarief is de vergoeding voor het vastrecht inbegrepen.

In de tabel hiernaast kunt u opzoeken wat de nieuwe tarieven voor u betekenen. De bedragen zijn inclusief de tijdelijke korting op het vaste gebruikerstarief.

Een zeer zuinig huishouden dat gemiddeld 200 kWh per maand gebruikt vorig jaar maandelijks 200 x $0,309 = $61,80. Met de tarieven van april wordt dat $72,52, ruim 17% meer dan in 2017. Pagabon gebruikers betalen in

grafiek elektrarekening

april ongeacht het gebruik bijna 16% meer dan in 2017.

Bijna een kwart van de huishoudens gebruikt 200 kWh per maand of minder.

Huishoudens met elektriciteitsgebruik tot 400 kWh per maand gaan in het nieuwe stelsel meer betalen. Bij een maand gebruik van 412   kWh of meer krijgt men een lagere rekening dan in het oude stelsel.

In de grafiek hiernaast zijn de procentuele verschillen in beeld gebracht.

Deel dit