KORT GEDING CONSUMENTENBOND UNKOBON TEGEN WEB

Persbericht

Bestuurscollege betrokken bij juridische procedure

De terugwerkende kracht van de enorme tariefsverhoging voor energie en water waarmee de consumenten op Bonaire onlangs werden geconfronteerd is de consumentenbond Unkobon  een doorn in het oog. Water en Energiebedrijf Bonaire N.V. (WEB) blijft volharden in haar weigering om de rekeningen van het verbruik in september 2012 van water en elektriciteit te corrigeren. In een brief aan de advocaat van consumentenbond Unkobon verschuilt het bedrijf zich achter een besluit van het bestuurscollege van 17 oktober 2012. Nu het WEB niet voor rede vatbaar blijkt, heeft consumentenbond Unkobon in overleg met haar advocaat, mr. Anneke van Toll, besloten om bij het gerecht een kort geding te starten.

 

In een laatste poging om een onnodige juridische procedure te voorkomen heeft mr. Van Toll namens Unkobon aan het bestuurscollege gevraagd om het besluit van 17 oktober te herzien en de ingangsdatum van de tariefsverhoging uit te stellen tot medio december.

Het kort geding dient op dinsdag 27 november aanstaande. In verband met de korte beschikbare tijd heeft  de advocaat het Bestuurscollege  in het kort geding moeten betrekken. Unkobon hoopt dat het BC snel haar besluit herziet zodat tussenkomst van de rechter niet nodig is.

 

Unkobon vraagt niet meer of minder dan een behoorlijke behandeling van haar leden en van de consumenten op Bonaire in het algemeen. De bond hoopt dat het BC de redelijkheid daarvan zal inzien.  De consumentenbond roept alle bewoners van Bonaire op om haar te steunen in deze strijd. Dat kan door voor $10 per persoon lid te worden. Aanmelden kan bij Flamingo Bookstore in de Kaya Grandi, bij Norman Wilson in Rincon, of per email bij secretariaat@consumentenbonaire.com Ook op de website www.consumentenbonaire.com vindt u alle informatie om lid te worden.

Deel dit