Jaarverslag 2022

Op 20 april 2023 heeft de Bondsraad de voorjaarsvergadering gehouden. In deze vergadering zijn de jaarrekening 2022 en de evaluatienota 2022 vastgesteld. De jaarrekening bevat de gecontroleerde cijfers, de evaluatienota het verslag van de activiteiten die in het jaarplan van Unkobon zijn opgenomen.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er ook een kort verslag van de Raad van Toezicht.

Omdat Unkobon de ANBI status heeft gekregen is er dit jaar ook het Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen ingevuld.

Deel dit