Jaarverslag 2021

In de voorjaarsvergadering was er nog geen definitieve versie van de jaarrekening 2021 beschikbaar. Met toestemming van de Bondsraad werd de behandeling van de definitieve versie uitgesteld tot de najaarsvergadering. Op 8 december keurde de Bondsraad in de najaarsvergadering de jaarrekening 2021 goed en kreeg de directie decharge voor het gevoerde beleid.

Waar de Raad van Toezicht in voorgaande jaren mondeling verslag deed van haar toezichthoudende werk, werd dit jaar ook schriftelijk verslag gedaan. Klik hier voor het verslag van de RvT.

De evaluatienota 2021, waarin de directie verslag doet van haar werkzaamheden, was reeds in de voorjaarsvergadering goedgekeurd door de Bondsraad.

Deel dit