Concurrentie van de banken?

money-bank (401(K) 2013)De markten voor bancaire producten op de verschillende eilan­den van de Dutch Caribbean worden veelal bediend door dezelfde aan­bieders (banken), en zelfs de marktaandelen verschil­len niet heel wezenlijk van eiland tot eiland.

,,Er bestaan in de markt voor bancaire producten verschillen­de verstoringen van de concur­rentie”, stelden Koert van Bui­ren, hoofd Markt & Overheid bij SEO Economisch Onderzoek, en Cees van Gent, die als advi­seur is verbonden aan dezelfde organisatie, onlangs in een serie van drie delen over concurren­tiebeleid in deze krant. Beide deskundigen doen onderzoek naar de situatie op de eilanden en geven de overheid advies over effectievere concurrentie en een mededingingsinstituut.

De prijzen van bancaire pro­ducten zijn volgens hen vanwe­ge gebrek aan statistische infor­matie moeilijk te vergelijken met andere landen in de regio. Op Aruba is de rente spread – het verschil in de rente die een con­sument betaalt bij geld lenen en die hij ontvangt bij geld sparen – op Haiti en Jamaica na, ‘het hoogste van het Caribisch ge­bied’. Zij zeggen zich te baseren op informatie van de Wereld­bank. Het Antilliaans Dagblad berichtte vorige maand op basis van gegevens van de Centrale Bank van Aruba (CBA) dat de rentemarge op Aruba 7,7 procent bedraagt.

Van Buiren en Van Gent schatten in dat ‘dit beeld hetzelf­de is voor Curaçao en Sint Maar­ten’. Zoals elders bericht in deze editie is de rente spread, ofwel rentemarge, op Curaçao en Sint Maarten met 6 procent toch 1,7 procentpunt lager dan op Aruba.

,,Hoewel de relatief hoge loonkosten op onze eilanden hiervoor een gedeeltelijke ver­klaring vormen, laat een studie van de Centrale Bank van Oost­munt (de Antilliaans gulden op Curaçao en Sint Maarten en de Arubaanse florin) heeft zo zijn voordelen, vervolgen de specia­listen van SEO Economisch Onderzoek. ,,Niet in de laatste plaats voor de banken zelf.”

Maar de restricties die daarmee gepaard gaan op het kapitaalver­keer, zorgen er volgens hen voor dat bedrijven en consumenten voor financiering vaak aangewe­zen zijn op de lokale banken en dat toetreding van buitenlandse banken wordt bemoeilijkt. ,,En dat beperkt ook de mogelijkhe­den voor goede concurrentie.”

Inventarisatie Banken

Bron: Antilliaans Dagblad 23 november 2013

Deel dit