Huurcommissie- huurprijzenverordening Bonaire

Sinds medio 2017 lag een huurprijzenverordening in een la die huurders van eenvoudige woningen moet beschermen tegen onredelijk hoge huren. Unkobon is destijds betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. De bond richtte zich bij haar inbreng op faire huurprijzen waarbij met name aandacht wordt gevraagd voor het belang van de lagere inkomensgroepen op Bonaire.

Eind augustus2019 is de verordening eindelijk aan de Eilandsraad gestuurd. In een open brief heeft Unkobon aangedrongen op een snelle behandeling zodat huurders met ingang van 1 januari 2020 eindelijk de langverwachte huurbescherming krijgen.

Het Rijk was bereid de verhuurderssubsidie voor de FCB ($700.000 in 2019, $1,2 mio in 2020) over te nemen van OLB. Daarnaast kan er in 2021 een vorm van huursubsidie voor woningen in de particuliere sector worden ingevoerd. Dit laatste zal een enorme bijdrage leveren in de kosten van levensonderhoud van een grote groep huurders van particuliere woningen. Zowel de huurprijzenverordening als de subsidies van het Rijk zijn van groot belang voor de armoedebestrijding op Bonaire.

In een uitzending van Voz di Boneiru gaf Unkobon uitleg over het huurpuntenstelsel. De verordening is in 2019 op de valreep door de Eilandsraad aangenomen.

Deel dit