“Erfpachtactie Unkobon”

Erfpacht-canon

Erfpacht-canon

Op 18 mei stuurde Unkobon u een nieuwsbulletin over de erfpachtactie. Gebleken was dat het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in een groot aantal gevallen de erfpacht had verhoogd terwijl dat contractueel niet mogelijk is. Op 9 mei 2014 beloofde het Hoofd van de afdeling Financiën van OLB dat deze afdeling in alle haar bekende gevallen van erfpachtcontracten die voor 1972 zijn afgesloten, de verhoging binnen enkele weken zou worden teruggeven zonder dat de erfpachters daarom hoeven te vragen. Inmiddels is gebleken dat het om zo’n 600 gevallen gaat. OLB heeft voor zoveel correcties veel meer tijd nodig dan oorspronkelijk was ingeschat. De afdeling Financiën verwacht dat een en ander uiterlijk in juli 2014 kan worden afgerond. Als u een erfpachtcontract heeft van  vóór 1972 hoeft u voor die tijd geen actie te ondernemen. 

Unkobon waardeert de inspanningen van OLB/ afdeling Financiën om de erfpachters het teveel betaalde te restitueren zonder dat zij er individueel om hoeven te vragen.  Vanzelfsprekend kan dit alleen in die gevallen waarin in de administratie van OLB is opgenomen dat de datum van vestiging van het erfpachtrecht vóór 1972 ligt. Als de ingangsdatum van uw contract van vóór 1972 onjuist in de administratie van OLB is opgenomen, zult u als erfpachter zelf actie moeten ondernemen. Over de erfpachtcontracten die na 1972 zijn ingegaan komt nog een afzonderlijk nieuwsbulletin.

Deel dit