BELASTINGDIENST/CN WEIGERT KASSA’S OPEN TE HOUDEN

[:nl]belastingdienstBegin april 2015 publiceerde de Belastingdienst/CN een besluit om per 1 mei de kassa’s op Bonaire te sluiten. In het belang van de belastingbetalende consument vroeg Unkobon de Belastingdienst om de kassa’s open te houden. Als antwoord stuurde de Belastingdienst de motivatie om de kassa’s te sluiten. Als pleister op de wonde blijft de kassa tot 1 juni 2015 op een ongunstige tijd voor de werkenden een paar uur per dag een noodkassa geopend.

Als reactie op de weigering om de kassa’s open te houden, stuurde Unkobon de Belastingdienst een bericht waarin de argumenten om de kassa te sluiten een voor een gemotiveerd werden weerlegd. Unkobon toonde in haar bericht onder andere aan, dat de bewering van de Belastingdienst onjuist is, dat bij de banken kosteloos kan worden betaald. Sluiting van de kassa’s zal de belastingbetaler op kosten jagen en geen enkel voordeel bieden. Unkobon verzocht om de kassa’s minimaal tot 1 januari 2016 met de huidige tijden open te houden.

Dezelfde dag nog werd ook dit verzoek geweigerd, waarbij de Belastingdienst niet de moeite nam om in te gaan op de uitgebreide argumentatie van Unkobon. Uit deze respectloze handelwijze blijkt dat de Belastingdienst geen rekening wenst te houden met de belangen van de belastingbetalers van Bonaire.

Unkobon heeft de kwestie voorgelegd aan de Nationale Ombudsman en heeft de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer geïnformeerd.[:]

Deel dit