Denk mee, meldt u aan!

Wilt u meedenken over de strategische koers van consumentenbond Unkobon? Meldt u dan nu aan als lid van ons ledenparlement!
De Bondsraad zoekt gemotiveerde mensen die mee kunnen denken om Unkobon de keuzes te laten maken die de consument op Bonaire vooruit helpen. U kunt zich kandidaat stellen voor de Bondsraad als u:

  • Op 1 november 2020 minimaal 1 jaar aaneengesloten lid bent van Unkobon.
  • Geïnteresseerd bent in consumentenzaken en u betrokken voelt bij maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Minimaal twee maal per jaar tijd en energie kunt steken in uw werkzaamheden als lid van de Bondsraad.
  • Andere leden kent die uw kandidatuur desgevraagd willen ondersteunen.

Unkobon is een vereniging die onafhankelijk is van levensbeschouwing of politieke kleur. Leden van de Eilandsraad, het Bestuurscollege en bestuursleden van politieke partijen en organisaties kunnen geen lid van de Bondsraad worden.

De Organisatiecommissie (OC) van Unkobon bereidt de Bondsraadsverkiezing voor. De sluitingstermijn voor aanmelding is 23 oktober 2020.

Stel u verkiesbaar als Bondsraadslid. Stuur uw aanmelding voor 23 oktober 2020  naar secretariaat@unkobon.org of Unkobon, postbus 226, Bonaire.

Vermeld daarin uw:

lidnummer van Unkobon

  • naam en adresgegevens
  • geboortedatum en geslacht
  • telefoon en e-mailadres
  • achtergrond (voeg evt. uw cv toe)

Let op! Door u aan te melden als kandidaat, gaat u akkoord met onderstaande verklaring en toestemming.

Verklaring: Bij verkiezing als Bondsraadslid verklaart ondergetekende dat bij hem of haar geen feiten en/of omstandigheden zijn die, als ze bekend zouden worden, Unkobon zouden schaden.

Toestemming: Door mij kandidaat te stellen voor het Bondsraadslidmaatschap, geef ik de Organisatiecommissie van Unkobon toestemming tot het gebruik van mijn persoonlijke gegevens (inclusief cv) voor het verkiezingsproces.

Deel dit