De Autoriteit Consument & Markt

AC&M logo NLDe Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

AC&M logo ENG

The Netherlands Consumer Authority, the Netherlands Competition Authority (NMa) and the Netherlands Independent Post and Telecommunications Authority (OPTA) joined forces on april 1st 2013, creating a new regulator: the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM). The Netherlands Authority for Consumers and Markets is an independent authority that creates opportunities and options for businesses and consumers alike.

Consumers may contact the ACM for free information and advice. For example, you may run into problems with a company. You can report your problems to consumer information desk ConsuWijzer . ConsuWijzer will advise you on how you can solve those problems. Based on that advice, you will know what your rights are, and how you can exercise them. If it turns out that, based on your complaint, the company in question has violated the law, we can step in and take action.

Businesses may contact the ACM if they have any indications that other businesses are not playing by the rules, for example, because they have concluded price-fixing agreements. When large firms or organizations wish to merge, we will investigate what impact the proposed merger will have on competition. If it has a negative impact on competition, we will attach conditions to that merger, or block it altogether. In addition, we impose additional rules in specific markets in order to stimulate competition. These markets are telecommunication, transport, postal services, and energy. Increased competition leads to better prices and more options for consumers and businesses. Competition sometimes also affects sustainability and innovation. When stepping in, we take these aspects into account as well.

The ACM investigates complaints from consumers and businesses in order to be able to tackle the root cause. Violations will be punished. But fines alone cannot solve every problem. Wherever it is needed, we will be looking at different alternatives to find a solution, for example, through educational campaigns, sitting down with the parties involved, or starting a public debate.

Consumenten kunnen bij de Autoriteit Consument & Markt gratis informatie en advies krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u problemen hebt met een bedrijf. U kunt dit melden bij ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft u dan advies over hoe u dit kunt oplossen. Met dat advies weet u waar u recht op hebt en hoe u dat recht kunt halen. Blijkt uit uw klacht dat het bedrijf de wet overtreedt, dan kunnen wij optreden.

Bedrijven kunnen bij de Autoriteit Consument & Markt terecht met hun signalen over andere bedrijven die zich niet aan de regels houden. Bijvoorbeeld omdat zij afspraken maken over prijzen.

Als grote bedrijven of instellingen willen fuseren, dan onderzoeken wij de gevolgen voor de concurrentie. Als deze nadelig zijn, dan stellen wij voorwaarden aan de fusie of verbieden deze helemaal. Daarnaast leggen wij in specifieke markten extra regels op om de concurrentie te stimuleren. Dit zijn de markten voor telecommunicatie, vervoer, post en energie. Meer concurrentie leidt tot betere prijzen en meer keuze voor consumenten en bedrijven. Concurrentie heeft soms ook gevolgen voor duurzaamheid en innovatie. Wij houden hier rekening mee als we ingrijpen.

De Autoriteit Consument & Markt onderzoekt klachten van consumenten en bedrijven om de onderliggende oorzaak aan te kunnen pakken. Overtredingen worden bestraft. Boetes lossen niet elk probleem op. Waar dat zo is zoeken wij op andere manieren naar een oplossing. Bijvoorbeeld via voorlichtingscampagnes, dialoog met betrokken partijen of publiek debat.

Deel dit