Verweer van de Staat

Onze 92 pagina’s tellende dagvaarding werd op 13 december betekend en ingeschreven in het register voor collectieve vorderingen. Eind april ontvingen we het verweer van de Staat, maar liefst 192 pagina’s. Kort gezegd komt het verweer er op neer dat de Staat doordrongen is van de problematiek rond de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland, maar dat de Staat een grote vrijheid heeft om te beslissen in welk tempo hij invulling geeft aan de verplichting om te voorzien in die bestaanszekerheid. Vervolgens vliegen de miljoenen over tafel die zijn besteed aan maatregelen, overigens steeds zonder te berekenen welke invloed dit heeft gehad op de groeiende kloof tussen besteedbare inkomens en de minimale bestaanskosten.

De eerste zitting zal plaatsvinden iop 23 november 2023. Veel voorbereidend werk voor onze advocaat, als de regering niet voor die tijd bezwijkt onder de druk die we genereren.

Klik hier voor de dagvaarding. Klik hier voor het verweer van de Staat.

Deel dit