Bonaire kan het niet zelf

Twee jaar geleden kondigde gedeputeerde Kroon aan dat er “binnenkort” echt serieuze vorderingen zouden worden gemaakt met de aanpak van de wegen op Bonaire. Er lag een uitvoeringsplan en Nederland zou geld overmaken. Het uitvoeringsplan 2019-2023 betrof de renovatie van in totaal 27 kilometer wegdek, verdeeld over 38 verschillende stukjes. Totale kosten van dit plan: 18,5 miljoen dollar. Nederland maakte in 2019 alvast 6,3 miljoen dollar over.

Twee jaar later zijn van dit plan 3 stukjes gereed, in totaal ongeveer 1 kilometer. Volgens de kostenbegroting nog geen $450.000. Resteert nog 26 kilometer te gaan in de planperiode.

Onlangs maakte OLB bekend dat het “nog meer wegen gaat aanpakken” in de periode tot en met 2023. Maar in plaats van meer, gaat OLB slechts 13 van de eerder geplande 38 stukjes uitvoeren plus twee nieuwe stukjes wegdek die niet in de planning stonden. Dus niet de geplande 27 kilometer, maar slechts 11 kilometer wegdek. Maar dat zegt de gedeputeerde er niet bij.

uitvoeringsplan 2019 2023 herzien 1

De voorlichting over de aanpak van de wegen is onvolledig en ongeloofwaardig. Dat is schadelijk, niet alleen voor de verantwoordelijke gedeputeerde, maar ook voor het hele BC. Het werd alleen maar erger toen werd gemeld dat er eerst geld uit Nederland moet komen voor we verder kunnen gaan. Bij de bevolking zorgde dat voor verbazing en ongeloof, waarop de bewering snel werd ingetrokken.

Bonaire heeft in totaal 212 kilometer verharde wegen, vrijwel alles in slechte staat. Daarnaast 130 kilometer onverharde wegen. Ook in woonwijken zijn veel wegen onverhard. Nu heeft het BC een planning om in 2023 met in totaal 11 kilometer klaar te zijn. Blijft de bevolking hier humilde en semper kontentu mee? Hoe lang nog accepteert de Eilandsraad dit brevet van onvermogen?

Bonaire kan het niet zelf, dat is nu al meerdere keren bewezen. Het renoveren van de wegen is een project van 250 miljoen dollar, veel te groot voor een kleine gemeente.. Al jaren probeert Unkobon onze bestuurders ervan te overtuigen dat Bonaire dit niet zelf kan. De oplossing ligt voor de hand. Dat we het door Nederland moeten laten doen, waar het materiaal, de benodigde kennis en de financiën wel aanwezig zijn. De bevolking verdient het.

Deel dit