Beperk de prijsstijgingen!

In januari gaan de minimumlonen fors omhoog. Voor de koopkracht en voor de economie van Bonaire is het wenselijk dat prijsstijgingen worden beperkt tot wat echt nodig is om de stijging van loonkosten op te vangen. Die beperking is een gemeenschappelijke taak waarin zowel de werkgevers als de overheid, en ook de consumenten op Bonaire een rol hebben.

Unkobon doet een oproep aan de lokale overheid, de Kamer van Koophandel en aan bedrijven om acties te ondernemen waarmee prijsstijgingen worden beperkt tot wat echt nodig is.

 1. Voorlichting aan werkgevers
  Bij veel werkgevers is nog steeds niet duidelijk hoe de stijging van het minimumloon door de rijksoverheid wordt gecompenseerd en welke andere fiscale maatregelen zorgen voor extra koopkracht. Hier ligt een taak voor de overheid en voor de Kamer van Koophandel om ondernemers tijdig voor te lichten en de juiste informatie te verstrekken.
 2. Helpdesk voor ondernemers
  Er zijn werkgevers die extra informatie of steun nodig hebben rondom de loonsverhogingen en/of compensatieregeling en/of prijsberekening. Een stijging van de loonkosten met bijvoorbeeld 20% betekent niet automatisch dat de prijzen met 20% omhoog moeten. Unkobon heeft een eenvoudig rekenmodel (https://rb.gy/ohsps4) ontwikkeld waarmee voor een bedrijf inzichtelijk wordt gemaakt wat de invloed van de loonkostenstijging op de prijzen zou moeten zijn. Unkobon vraagt de Kamer van Koophandel om een helpdesk in te richten waar ondernemers worden voorgelicht over de gevolgen van de stijging van het minimumloon voor hun bedrijf en worden geholpen bij de besluiten over het bepalen van de marges.
 3. Hulpverlening aan consumenten
  Als mensen niet verstandig omgaan met de flinke loonsverhoging, lopen ze het risico van oplopende schulden. De lokale overheid heeft hier een belangrijke taak. Naast uitgebreide voorlichting over verstandig omgaan met geld zal ook aan veel mensen individuele begeleiding moeten worden aangeboden.
 4. Meldpunt prijsverhogingen
  Consumenten moeten te grote prijsstijgingen kunnen melden. Unkobon vraagt de lokale overheid om een centraal meldpunt in te richten waar consumenten signalen kwijt kunnen van prijsstijgingen die in hun ogen oneerlijk zijn.
  Werkgevers waarvan meldingen binnenkomen zullen worden benaderd om opheldering te verkrijgen en/of hulp te bieden. Consumentenorganisaties Tienda pa Konsumidó en Unkobon kunnen hier een belangrijke rol in spelen mits er financiering voor komt.
  Het is zeker niet zo dat de verhoging van het minimumloon overal leidt tot verhoging van de prijzen. Dat hangt onder andere af van het aandeel van de loonkosten in de prijzen. In veel branches zal het hogere minimumloon niet of nauwelijks (tussen 0% en 2%) invloed hebben op de prijzen, en in een beperkt aantal branches, bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, zal de invloed groter zijn. Bedrijven die de prijzen sterk verhogen hebben meer uit te leggen dan “komt door de stijging van minimumloon”
 5. Corrigerende prijsmaatregelen
  Als goederen of diensten worden aangeboden tegen zodanige prijzen dat er sprake is van strijd met het algemeen belang, moet de lokale overheid corrigerende maatregelen nemen.
 6. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  Maatschappelijk bewustzijn van bedrijven (corporate social awareness) zorgt ervoor dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om op een aanvaardbare manier om te gaan met de situatie rond de stijging van de minimumlonen. Ondernemers die zelfs na aangeboden hulp blijven volharden in misbruik en het uitbuiten van de situatie, kunnen rekenen op negatieve publiciteit.

Het minimumloon stijgt in januari van $1.236 tot $1.570 per maand. Vooral werknemers met een loon rond het wettelijk minimum gaan er flink op vooruit. Omdat ook de belastingvrije som flink stijgt, krijgen deze mensen per maand netto maar liefst $334 meer te besteden. Ook de gepensioneerden gaan er flink op vooruit. Mensen met een volledige AOV krijgen per maand $288 meer te besteden. In juli volgt een tweede forse verhoging.

Door deze enorme toename van de koopkracht zal de omzet van ondernemers vanaf februari sterk toenemen. Als ondernemers zo verstandig zijn om de prijsverhogingen te beperken tot het noodzakelijke, ontstaat er een sterke reële groei van de lokale economie. Een win-win voor iedereen.

Deel dit