Akkoord over maximumprijzen ‘basismand supermarkt’ bereikt

Komishon BonKompra ku diputado Winklaar 27-06-2014Begin april is een werkgroep gevormd, met als doel een (tijdelijk) basismandje samen te stellen van eerste levensbehoeften tegen betaalbare prijzen. De werkgroep, waarin vertegenwoordigers van supermarktvereniging VBIS, consumentenorganisaties Unkobon en Fundashon Tienda pa Konsumidó Bonaire (FTpKB) en de overheid van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) hebben samengewerkt aan een oplossing, heeft op unanieme wijze een werkbare prijsbeheersingsmethode gekozen. De overeengekomen prijsbeheersingsafspraak die op 6 juni jongstleden is bereikt, bepaalt dat er voor 36 basisproducten een maximumprijs zal gaan gelden. De supermarkten die lid zijn van VBIS hebben toegezegd dat van deze 36 producten ten minste één merk wordt aangeboden tegen een prijs die niet hoger ligt dan de benchmarkprijs. Deze zogenoemde benchmarkprijzen zijn door SEO Economisch Onderzoek onderzocht en vastgesteld. Gedeputeerde van Economische Zaken dhr. Edsel Winklaar geeft aan meer dan tevreden te zijn met het bereiken met deze overeenkomst. “Dit resultaat hebben we gezamenlijk op relatief korte termijn kunnen bereiken. Het feit dat ook de betrokken supermarkten de noodzaak van dit initiatief inzien en zélf deze keuze hebben gemaakt, heeft hier absoluut aan bijgedragen. Samenwerking zoals in deze werkgroep is nieuw voor Bonaire. We hebben een vernieuwende stap in de goede richting gezet!’’. Om dit initiatief goed onder de aandacht te kunnen brengen zal er vanaf 1 juli 2014 een campagne worden gestart onder de naam ‘BonKompra’. Het is de bedoeling om de consument duidelijk te maken welke producten tot het BonKompra pakket behoren. Deze ‘BonKompra’ producten zullen in de schappen worden voorzien van een herkenbaar bordje. Tevens zullen de deelnemende supermarkten herkenbaar worden gemaakt door middel van een deursticker met hetzelfde ‘BonKompra’ logo.   In de eerste weken van juli 2014 zullen de supermarkten die nu lid zijn van VBIS de maximumprijzen toepassen op de betreffende producten die op dat moment in de schappen liggen. Er is afgesproken dat er voor 31 augustus 2014 volledig aan de afspraak zal moeten worden voldaan. Het is voor het eerst dat een dergelijke prijsbeheersingsafspraak wordt toegepast op de Caribisch Nederlandse eilanden, waardoor Bonaire hiermee dus een primeur introduceert.   Op de foto: De werkgroep samen met gedeputeerde Edsel Winklaar   (VBIS staat voor Vereniging Bonaireaanse Importeurs en Supermarkten.)

Deel dit