Actie sociaal minimum

Een realistisch sociaal minimum is het fundament van de armoedebestrijding. Dit sociaal minimum is volgens de Rijksoverheid “het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien”. Bonaire heeft nog steeds geen formeel vastgesteld sociaal minimum. In mei 2021 gaat de Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer daarover in gesprek met de betrokken ministers. Unkobon schreef daarom een brief met bijlagen aan de commissie.

brief van 19 april 2021 sociaal minimum aan de Commissie Koninkrijksrelaties
Bijlage 1 bij brief van 19 april 2021 – Drie jaar ijkpuntenbeleid Caribisch Nederland resultaten Bonaire
Bijlage 2 bij brief van 19 april 2021

Deel dit