Nieuwsbrief  januari-februari 2022

In deze nieuwsbrief: gesprek met staatssecretaris Alexandra van Huffelen, Unkobon start rechtszaak sociaal minimum, veel publiciteit voor Unkobon, vrees voor hoge kosten nieuwe betaalkaarten, contributie.

Gesprek met staatssecretaris Van Huffelen
Op 14 februari sprak de directie van Unkobon met Alexandra van Huffelen, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur Generaal Henk Brons van Koninkrijksrelaties en Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond waren ook aanwezig.

Unkobon gaf een korte schets van de activiteiten van de bond in de afgelopen 10 jaren. Vervolgens vroeg Unkobon aandacht voor een aantal zorgwekkende ontwikkelingen op Bonaire zoals de sterk stijgende kosten van levensonderhoud, de groeiende achterstand in wetgeving om consumenten te beschermen in vergelijking met het Europese deel van Nederland, de verschillen in subsidiebeleid en de voortzetting van het weinig succesvolle ijkpuntenbeleid waarmee de kosten van levensonderhoud enorm zouden moeten dalen.

20220214 174007klDe Staatssecretaris kreeg informatie over een plan om samen met OLB een kredietstichting op te richten voor mensen met lage inkomens die zelf een huis willen bouwen. Unkobon werkt in 2022 ook aan het makkelijker maken van investeringen in duurzame energie, het opheffen van de achterstand in consumentenrechten en het vaststellen van een sociaal minimum op basis van de werkelijke kosten van levensonderhoud.

Op deze Valentijnsdag gaf aankomend voorzitter Herbert Piar een Unkobon boodschappentas aan mevrouw Van Huffelen.

Unkobon start rechtszaak sociaal minimum
justitiaDe Nederlandse overheid garandeert haar onderdanen in het Europese deel van het land een menswaardig bestaan met een sociaal minimum op basis van de minimale kosten van levensonderhoud. Al meer dan 11 jaar lang weigert diezelfde overheid voor haar onderdanen in Caribisch Nederland een vergelijkbaar sociaal minimum op basis van de minimale kosten van levensonderhoud vast te stellen.

Na jarenlange pogingen om in overleg met bewindslieden en ambtenaren tot een oplossing te komen, gaat Unkobon nu een rechtszaak beginnen. De bond verwacht hiermee meer aandacht te krijgen voor deze schrijnende onrechtvaardigheid. Advocaat Channa Samkalden van Prakken en D’Oliveira, de advocaat die ook de spraakmakende rechtszaak tegen Shell heeft gewonnen, heeft na zorgvuldig onderzoek geconcludeerd dat een rechtszaak zeker kansrijk is.

Veel publiciteit voor Unkobon
20220218 095608Publiciteit is van groot belang voor de strijd om de koopkracht van de consumenten op Bonaire te verbeteren. Op 17 januari kreeg Unkobon in een uitzending van NTR 20220218 095847 004 1Caribisch Netwerk veel aandacht voor het onderwerp. Een maand later besteedde BNN-Vara in een uitzending van Zembla op de Nederlandse televisie aandacht aan de strijd van Unkobon voor meer koopkracht voor de bevolking van Bonaire.

Vrees voor hoge kosten betaalkaarten
In de komende periode worden de Maestro betaalkaarten vervangen door debetkaarten van Visa en Mastercard. Unkobon onderzoekt signalen dat deze komende vervanging zou gaan leiden tot aanzienlijke verhoging van de kosten per transactie op Bonaire. Wat wij hebben vernomen is dat het huidige Maestro systeem per transactie 0,25% in rekening brengt, met een maximum van $1,50. In het nieuwe systeem zouden de kosten voor de winkels veel hoger worden. Dan gaan ook de prijzen weer omhoog.

einde maestroUnkobon benaderde de bankenvereniging van Bonaire met de vraag of het klopt dat de kosten per transactie stijgen van 0,25% naar 3 à 4%. We kregen een ontwijkend antwoord. Citaat: “Zoals vermeld in onze vorige mail, heeft elk Bank haar eigen kosten structuur en zijn bezig met de opzet of afronding hiervan. Dit rekening houdende met de kosten structuur van MasterCard en regio waaronder de eilanden toebehoren. Terzijnertijd zal elk Bank afzonderlijk, waar nodig, noodzakelijke informatie delen met hun klanten aangaande de kosten.”

Contributie
2005 2 e1645623280906De contributienota’s voor het jaar 2022 zijn onlangs per email verstuurd. Blijf Unkobon steunen met de snelle betaling van uw lidmaatschap van $15 per jaar!

Deel dit