Reactie minister Schouten op de sommatie

Op 15 september kwam minister Schouten met een uitgebreide reactie op de sommatie van Unkobon. Korte inhoud: de Staat doet al jaren zijn best, kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben en wat we in de komende jaren nog gaan doen. Het kan nu eenmaal niet sneller....

Nieuwsbrief mei – juli 2022

In deze nieuwsbrief: gesprek werkgroep wegen met gedeputeerde Kroon, gesprek directie met voorzitter huurcommissie, voorjaarsvergadering, voortgang rechtszaak sociaal minimum, minikrediet bouw eigen woning, contributie, 10 jaar Unkobon. Er is weer veel gebeurd in de...

Minister stelt reactie uit

Op 5 juli sommeerde de advocaat van Unkobon de minister om binnen zes weken vast te stellen wat de werkelijke minimale kosten van levensonderhoud zijn op de BES eilaanden. De minister zegt in een ontvangstbevestiging d.d. 14 juli minstens tien weken nodig te hebben....

Jaarverslag 2021

Conform de statuten maakt Unkobon jaarlijks een Evaluatienota waarin de activiteiten van de bond zijn beschreven. De evaluatienota over het jaar 2021 vindt u hier.

Jaarverslag 2020

Conform de statuten maakt Unkobon jaarlijks een Evaluatienota waarin de activiteiten van de bond zijn beschreven. De evaluatienota over het jaar 2020 vindt u hier.