Dagvaarding Staat bezorgd.

Op 13 december 2022 heeft Unkobon de Staat gedagvaard. In een 92 pagina’s tellende dagvaarding vraagt Unkobon  de rechter om vast te stellen dat de staat onrechtmatig handelt door het vaststellen van een  sociaal minimum al 12 jaar uit te stellen en dat de Staat...

Unkobon jaarrekening 2021

In de voorjaarsvergadering was er nog geen definitieve versie van de jaarrekening 2021 beschikbaar. Met toestemming van de Bondsraad werd de behandeling van de definitieve versie uitgesteld tot de najaarsvergadering. Op 8 december keurde de Bondsraad in de...

Reactie minister Schouten

Op 15 september kwam minister Schouten met een uitgebreide reactie op de sommatie van Unkobon. Korte inhoud: de Staat doet al jaren zijn best, kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben en wat we in de komende jaren nog gaan doen. Het kan nu eenmaal niet sneller....

Nieuwsbrief mei – juli 2022

In deze nieuwsbrief: gesprek werkgroep wegen met gedeputeerde Kroon, gesprek directie met voorzitter huurcommissie, voorjaarsvergadering, voortgang rechtszaak sociaal minimum, minikrediet bouw eigen woning, contributie, 10 jaar Unkobon. Er is weer veel gebeurd in de...

Minister stelt reactie uit

Op 5 juli sommeerde de advocaat van Unkobon de minister om binnen zes weken vast te stellen wat de werkelijke minimale kosten van levensonderhoud zijn op de BES eilaanden. De minister zegt in een ontvangstbevestiging d.d. 14 juli minstens tien weken nodig te hebben....