Uw steun is welkom.

Algemeen

Unkobon jaarrekening 2021

Unkobon jaarrekening 2021

In de voorjaarsvergadering was er nog geen definitieve versie van de jaarrekening 2021 beschikbaar. Met toestemming van de Bondsraad werd de behandeling van de definitieve versie uitgesteld tot de najaarsvergadering. Op 8 december keurde de Bondsraad in de najaarsvergadering de jaarrekening 2021 goed en kreeg de directie decharge voor het gevoerde beleid. Waar de Raad van Toezicht in voorgaande...

Lees meer
Reactie minister Schouten

Reactie minister Schouten

Op 15 september kwam minister Schouten met een uitgebreide reactie op de sommatie van Unkobon. Korte inhoud: de Staat doet al jaren zijn best, kijk eens wat we allemaal al gedaan hebben en wat we in de komende jaren nog gaan doen. Het kan nu eenmaal niet sneller.  Daar is niets onrechtmatigs aan. Lees hier de brief van de minister.

Lees meer
Minister stelt reactie uit

Minister stelt reactie uit

Op 5 juli sommeerde de advocaat van Unkobon de minister om binnen zes weken vast te stellen wat de werkelijke minimale kosten van levensonderhoud zijn op de BES eilaanden. De minister zegt in een ontvangstbevestiging d.d. 14 juli minstens tien weken nodig te hebben. Het onderzoek naar een bestaansminimum op basis van de minimale kosten van levensonderhoud is medio 2018 afgerond. Het...

Lees meer
Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Conform de statuten maakt Unkobon jaarlijks een Evaluatienota waarin de activiteiten van de bond zijn beschreven. De evaluatienota over het jaar 2021 vindt u hier.

Lees meer
Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Conform de statuten maakt Unkobon jaarlijks een Evaluatienota waarin de activiteiten van de bond zijn beschreven. De evaluatienota over het jaar 2020 vindt u hier.

Lees meer
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Conform de statuten maakt Unkobon jaarlijks een Evaluatienota waarin de activiteiten van de bond zijn beschreven. De evaluatienota over het jaar 2019 vindt u hier.

Lees meer

Volg ons op Social Media

Uw steun is belangrijk

Vul hieronder uw gegevens in en meld u voor slechts $15 per jaar aan als lid.