Artikelen door Redactie

Persbericht resultaten Telbo – enquête 2016

[:nl]Telbo werkt aan verbetering Van 11 – 25 oktober heeft Unkobon, de consumentenbond van Bonaire,  een on-line enquête gehouden waarin consumenten hun mening konden geven over het kabelbedrijf van Telbo (internet en televisie). Naast enkele algemene vragen over de service, de bereikbaarheid en de klantvriendelijkheid zijn in de enquête ook specifieke vragen gesteld over storingen […]

Nieuwsbrief oktober 2016

[:nl]         In deze nieuwsbrief: voor in uw agenda> de aankondiging van de najaars-vergadering van de Bondsraad, de geringe voortgang in het erfpachttraject, de Telbo-enquête, ondersteuning van Unkobon door de IVA-groep, ontwikkelingen rond  het consumentenloket en tot slot de insteek van Unkobon in de begeleidingsgroep die adviseert over een nieuw huurpuntenstelsel. Lees […]

Petitie compensatieregeling Insel Air

[:nl]In verband met de vele klachten over Insel Air heeft de Fundashon pa Konsumodó van Curaçao een online petitie inzake Insel Air op gezet. In de petitie wordt de regering van Curaçao gevraagd om een compensatieregeling te ontwerpen voor gedupeerde passagiers van Insel Air. Unkobon is op de hoogte van de vele vertragingen van vluchten […]

Enquête Telbo internet en televisie

[:nl]Enquête Telbo internet en televisie Unkobon, de consumentenbond van Bonaire, vraagt in een online enquête de mening van de consument over Telbo als leverancier van internet- en televisieaansluitingen. Unkobon vraagt de medewerking van iedereen op Bonaire om deze enquête in te vullen. Met enige regelmaat organiseert Unkobon enquêtes waarin consumenten kunnen aangeven wat ze vinden […]

Nieuwsbrief september 2016

[:nl]     In deze nieuwsbrief: de succesvolle oproep aan leden om mee te doen aan de postmetingen van BT&P, een klacht bij de Ombudsman omdat het BC niet reageert op een verzoek van Unkobon inzake erfpacht en de vele klachten over het internet en MiTV van Telbo. Lees meer Voorgaande niewsbrieven vindt u in […]

Unkobon zoekt Secretaris directie

[:nl]De consumentenbond van Bonaire heeft besloten om de statutaire directiefunctie door een driemanschap te laten uitvoeren, te weten een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester. De Penningmeester is inmiddels gevonden en benoemd. Unkobon is nu op zoek naar een vrijwilliger die de taak van Sectretaris op zich wil nemen. De Bondsraad, het ledenparlement van de […]

Unkobon vraagt uw mening over Curoil

[:nl]In 2014 is Unkobon begonnen met enquêtes waarin de mening van de consument over de dienstverlening van bedrijven en instellingen op Bonaire wordt gepeild. De resultaten van de enquetes zijn gepubliceerd en aan de betreffende bedrijven/instellingen gezonden. Met deze enquête over de gasleveranties van Curoil start Unkobon een tweede ronde om te zien of er […]